e-DEVLET KONUSUNDA İNTERNET KAYNAKLARI

 

- TÜRKÇE-


 

 

e-Devlet.net
e-Türkiye.gov.tr
Online Devlet
e-Türkiye Raporu
e-Türkiye
e-Türkiye Genelgesi

Türkiye Ulusal Bilgi Sistemi, Genel Esaslar
E-Devlet Ve Uygulamaları
E-Devlet (in), Bürokrasi (out)

E-devlet uygulamalarının Yaygınlaştırılmasında e-kültürün Yeri
Türk Kamu Yönetiminde E-Devlet Uygulamaları Ve Tabana Yayılabilme Yeteneği Bakımından Bir Değerlendirme : Bolu Örneği
Tekno-Ekonomik Paradigma Dönüşümünden Yeni Demokratik Yönetim Mekanizmalarına: Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Devlet ve Kamu Yönetimine Etkileri
Sanal Bürokrasiden E-Devlete Teorik Yaklaşımlar
E-Devlet Yatırımlarının Geri Dönüşümü Ve Ekonomik Büyümeye Etkisi
Avrupa Birliği'nde E-Devlet
E-Devlet Uygulamalarının TBMM 22. Dönem Milletvekillerinin Elektronik Posta (E-Mail) Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi Değişen Paradigmalar Bağlamında E-Devletin Bazı Toplumsal Boyutları
Küreselleşme Ve E-(TİK) Devlet
E-Belediye Kavramı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Uygulaması
İnternet Ve Etkin Devlet
Dijitaldevlet.com
Avrupa Birliği Yolunda Bilgi Toplumu ve e-Türkiye
Elektronik Devlet, Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Yeni İmkanlar N. Murat İnce
Bilgi Teknolojileri Yaygınlık ve Kullanım Araştırması
Bilgi Toplumu Bakanlığı Kuruluşu Üzerine: Mekanik Bir Örgüt Mü?
Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Anaplanı
Online Devlet - Türkiye
EAvrupa+
eAvrupa+ Eylem Planı 2003
eEurope+ Action Plan 2002
eEurope Action Plan 2000
Europe's Readiness for e-Government
AB Adaylarında Bilgi Toplumu

Government In The Digital Age
E-Government Hot Team Best Practices Paper
Benchmarking the E-Government Revolution
The Information Revolution

Roadmap for e-government in the developing world
Government Online - Turkey Report
Government Online - Global Report