Kitabı temin için Hizmet İş Sendikası'na

başvurabilirsiniz.

Küresel Değişim Dinamiklerinin Kamu Yönetimi Alanındaki Etkileri

Ulvi Saran

Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar ve Kamu Hizmet Sunumuna Etkileri 

Asım Balcı

Demokratikleşme  ve  Sivilleşme  Eğilimleri  Karşısında Devletin  Yeniden  Yapılandırılmasının  Anahtarı: Kamu  Hizmetlerinde  Toplam  Kalite  Yönetimi  

Ulvi Saran

Toplam Kalite Yönetimi’nin Temelleri ve Kamu Yönetiminde Uygulanması  
Coşkun Can Aktan
Toplam Kalite Yönetimi ve Yerel Yönetimler 
Ahmet Nohutçu 

Eğitim Hizmetlerinde Kalite 

Servet Özdemir

Kütüphane ve Bilgi Hizmetlerinde Kalite 

Selma Aslan

Sağlık Hizmetlerinde Kalite 

Tuncer Asunakutlu

Adalet ve Yargı Hizmetlerinde Kalite 

Serkan Odaman & Pınar Süral Özer

 

Tüm çalışmalar PDF formatındadır.

© 2005, C.C.Aktan ve Ulvi Saran