Devletin giderek büyümesinin ortaya çıkardığı etkinsizlikler ve savurganlıkların kamu ve piyasa ekonomisi üzerinde bir yük oluşturması ve bundan ülkelerin rekabet gücünün olumsuz yönde etkilenmesi, kamu yönetimlerinin yeniden yapılanmalarını kaçınılmaz kılmıştır.

Kamu hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, hizmetlerin etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde daha hızlı, ucuz ve amaca uygun olarak yerine getirilmesi ve böylelikle vatandaş memnuniyetinin sağlanması için Toplam Kalite Yönetimi’nin kamu yönetiminde uygulanması önem taşımaktadır.

Bu web sayfasında genel olarak dünyadaki değişim dinamiklerinin kamu yönetimi üzerindeki etkilerini incelemekte ve kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasında toplam kalite yönetimi teknikleri hakkında temel bilgiler sunmaktadır.

kitap içeriği için yandaki kapağı tıklayınız...

© 2005, C.C.Aktan ve Ulvi Saran

Tüm hakları saklıdır. Bu web sayfasında Dr. C.Can Aktan ve Dr. Ulvi Saran tarafından editörlüğü yapılan ve Hizmet-İş Sendikası tarafından yayınlanan Kamu Yönetiminde ve Kamu Hizmetlerinde Kalite adlı eserin bir kısmı yeralmaktadır. Bu web sayfasındaki bilgilerden yararlanıldığında bilimsel araştırma etik ilkeleri gereğince kaynak gösterilmesi gerekir.  Bu web sayfasındaki metinlerin tamamı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümleri gereğince yazılı izin alınmaksızın hiç bir şekilde kullanılamaz.