WWW.CANAKTAN.ORG

 

Kurumsal Devlet Yönetimi (Public Governance)

İyi yönetim (good governance); devlet yönetiminde temsil, katılım ve denetimin, etkin bir sivil toplumun, hukukun üstünlüğünün, yerinden yönetimin, yönetimde açıklık ve hesap verme sorumluluğunun, kalite ve ahlakın, kurallar ve sınırlamaların, rekabet ve piyasa ekonomisi ile uyumlu alternatif hizmet sunum yöntemlerinin ve nihayet dünyada gerçekleşen dijital devrime (yeni temel teknolojilerdeki gelişmelere) uyumun mevcut olduğu bir siyasal ve ekonomik düzeni ifade etmektedir. Bu tanım çerçevesinde kamu sektöründe iyi yönetimi tesis etmenin başlıca ilkelerini aşağıdaki başlıklar altında toplamak mümkündür:

Bu web sayfasında yukarıdaki ilkeler hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kurumsal Devlet Yönetimi konusunda tam metin makaleye (PDF formatında) aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kamu Sektöründe İyi Yönetim İlkeleri  (PDF Tam Matin Makale)

 

Kurumsal Devlet Yönetimi,

 Coşkun Can Aktan (Ed.), Ankara:

 SPK Yayını, 2006.

 

© 2006, C.C.Aktan

Tüm hakları saklıdır. Bu web sayfasında Coşkun Can Aktan'ın editörlüğünü yaptığı  Kurumsal Devlet Yönetimi adlı kitabın bir kısmı yeralmaktadır. Bu web sayfasındaki bilgilerden yararlanıldığında bilimsel araştırma etik ilkeleri gereğince kaynak gösterilmesi gerekir.  Bu web sayfasındaki metinlerin tamamı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümleri gereğince yazılı izin alınmaksızın hiç bir şekilde kullanılamaz.