WWW.CANAKTAN.ORG

 

KAMU SEKTÖRÜNDE İYİ YÖNETİM İLKELERİ

Coşkun Can Aktan & Hilmi Çoban


Liyakata Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi: Meritokrasi

Liyakat, dar anlamda herhangi bir organizasyonda işe uygun ehil kişinin seçilmesi anlamına gelmektedir. Buradaki “işe uygunluk”, işin gereğini yerine getirebilmek için gerekli, bilgi ve tecrübedir. Kanaatimizce, liyakat kavramı özünde etik ve erdem gibi değerleri de barındıran bir kavramdır. Bu açıdan, işe alınacak kişinin bilgi ve tecrübe sahibi olması yanısıra etik ve erdeme sahip olması da son derece önemlidir. Konuyu aşağıdaki matris çerçevesinde daha iyi ortaya koyabiliriz. (Aktan, 2005:4.)

Matrisin A bölgesi liyakat sisteminin mevcut olduğu bir alandır. Bu alanda insan kaynakları seçiminde, işe yerleştirilmesinde, yükseltilmesinde, performans değerlendirilmesi ve ölçümünde bilgi, tecrübe, etik ve erdem gibi değerler dikkate alınmaktadır. Bilgi ve tecrübe ölçülebilir olduğundan “objektif” unsurlardır. Etik ve erdem gibi değerlerin ise kısmen ölçülmesi ve tespit edilmesi güçtür. Bir kişinin ne derece etik değerlere sahip olduğunu kısa dönemde test etmeye imkan sağlayacak objektif kriterler bulmak hemen hemen imkansızdır.

Matrisin B bölgesi ise liyakatin mevcut olmadığı bir alandır. Bu alanda; işe uygun olmayan kişilerin istihdamı sözkonusudur. İşe alınan kişinin bilgi ve tecrübesi yoktur veya yetersizdir. Aynı şekilde organizasyonda işe alınan kişinin ne derece etik ve erdeme sahip olduğu konusunda bir araştırma ve inceleme yapma kaygısı bulunmamaktadır.

....................

 

 

 

© 2006, C.C.Aktan

Tüm hakları saklıdır. Bu web sayfasında Coşkun Can Aktan'ın editörlüğünü yaptığı  Kurumsal Devlet Yönetimi adlı kitabın bir kısmı yeralmaktadır. Bu web sayfasındaki bilgilerden yararlanıldığında bilimsel araştırma etik ilkeleri gereğince kaynak gösterilmesi gerekir.  Bu web sayfasındaki metinlerin tamamı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümleri gereğince yazılı izin alınmaksızın hiç bir şekilde kullanılamaz.