LORD ACTON (1834-1902)   

marble_b.gif (3267 bytes)

John Emerich Edward Dalberg-Acton, Lord Acton Avrupalılar ile önemli ilişkileri olan aristokrat katolik bir aileden gelmektedir. Katolik kilise tarihçilerinin önde gelenlerinden Ignaz von Dollinger'in himayesinde yedi yıl çalıştı ve aynı zamanda Avrupa'da seyahatlerde bulundu. 1859'da Avam Kamarası (House of Commons)'na kabul edildi ve 1869 yılında William Gladstone tarafından kendisine "lord" ünvanı verildi. 1860 yılında yayın hayatı çok kısa süren dergilerde liberal bakış açısından katolik dinini tanıtmaya çalıştı. 1870 yılında Papa'nın yaptığı açıklamadan derin üzüntü duymasına rağmen kiliseden ayrılmadı. Bundan sonra özgürlük tarihini yazmaya karar verdi. Bu amaç doğrultusundaki çalışmaları 1870'li yıllarda yazılan iki eseri ile başlar ve 1895 yılında Cambridge'de modern tarih profesörü olarak atanmasından sonra verdiği ilk konferanstan sonra devam eder. Bu çalışmaların Ingiliz tarihi üzerine önemli etkileri oldu. Bunun ötesinde O'nun Alman tarihçi metodları ve insanoğlunun gelişimi üzerine olan düşünceleri de Ingiliz tarihini geniş bir şekilde etkilemiştir.

Başlıca Eserleri:

-- Essays on Freedom and Power, Boston: Beacon Press, 1948.

-- Essays in The History of Liberty, Indianapolis: Liberty Classics, 1985.

-- Essays in The Liberal Interpretation of History: Selected Papers (W. H. McNeill, ed.), Chicago, University of Chicago Press, 1967.

-- Essays on Church and State, New york, Crowell, 1968.

-- Lord Acton on Papal Power (H. A. Macdougall, ed.), London: Sheed & Ward, 1973.

-- Selected Writings of Lord Acton (J. R. Fears ile birlikte).

-- Lectures on Modern History, London: Collins, 1960.

-- The History of Freedom and Other Essays (J. N. Figgis ve R. G. Laurence, ed.), London: Macmillan and Co, ltd. 1907.

-- The History of Freedom (J. C. Holland, ed.), Grand Rapids: Acton Institute, 1993.

-- Essays in The Study and Writing of History (J. R. Fears, ed.), Indianapolis: Liberty Classics,   1986.