FREDERIC BASTIAT (1801-1850)

 marble_b.gif (3267 bytes)

 

Frederic Bastiat ticaret ile uğraşan bir ailenin oğlu olarak 1801'de Bayonne'de doğdu. Ailesine ait işyerlerinde çalışırken Jean Babtiste Say ve Adam Smith'in serbest ticaret üzerine yazdığı eserlere ilgi duymaya başladı. 1844 ve 1845 yıllarında serbest ticaret ve gümrük vergileri üzerine ilk çalışmalarını yayınladı. Fransız Serbest Ticaret Birliği'nin ve bu birliğin haftalık olarak yayınlanan Libre-Echange gazetesinin kuruluşunda aktif rol aldı. Yayınladığı küçük bildirilerle korumacılığı savunanları eleştirdi. Bastiat, aynı zamanda, Proudhon'un sosyalist fikirlerini de eleştirmiştir. Bastiat, bireyciliğe ve rekabetin faydalarına inanan bir düşünürdü. O'nun eserleri serbest ticareti savunan kendi dönemi iktisatçılarından Michel Chevalier ve daha sonraki liberal Fransız iktisatçılarının fikirleri üzerinde etkili oldu. Bastiat 1848 yılında Seçmen Meclisi (Constituent Assembly) ve Yasama Meclisi (Legislative Assembly)'ne seçildi. Bastiat'ın önemli eserleri arasında Proudhonizm'e  bir tepki olarak yazılan "L'Etat" (1849), "Sophisms of Protection" ve "Harmonies of Political Economy" yeralmaktadır.

Başlıca Eserleri:

-- Economic Harmonies, N.Y: Foundation for Economic Education, 1968.

-- Sophism of Protection (H. White ve L.S.C. Mc Cord ile birlikte), New york, G.P. Putnam's Sons,      1877.

-- The Law, Calif Whittier, Constructive Action, 1964.

-- Economic Sophisms (A. Goddard ile birlikte), Princeton, N. J. , D. Van Nostrand, 1964.

-- Selected Essays on Political Economy (G. Bernard de Huszar ile birlikte), Irving-on-Hudson:  Foundation For Economic Education, 1964-1968.