JEREMY  BENTHAM (1748-1832)

marble_b.gif (3267 bytes)

 

Başarılı bir avukatın oğlu olan Jeremy Bentham 1748'de doğdu. Oxford'da Queen's Koleji ve Westminster Okulu'nda eğitim gördü. Hukuk konusundaki çalışmalarının yanısıra, felsefe ve bilim alanında da çalışmalar yaptı. Fransa ve Türkiye'yi ziyaret etti. Rusya'da iki yıl kaldı. Lord Shelburne ve Mirabeau'dan John Quincy Adams'a kadar uzanan bir çok ünlü kişi ile arkadaşlığı oldu. 19. yüzyılın başlarında eserleri bazı arkadaşları ve takipçileri (başta James Mill) tarafından politik arenaya kadar taşındı.

Bentham'ın faydacı felsefesi ilk olarak 1789 yılında yayınlanan "An Introduction to The Principles of Morals and Legislation" adlı eserinde yeraldı. Yaşam boyunca tek amacı anayasa hukukunun geliştirilmesi oldu. Anayasa hukukunun yanısıra, parlamento reformu, eğitim reformu, cezaevi reformu ve "Panoptican" şeklinde ideal cezaevi sisteminin geliştirilmesi ile de ilgilendi. 1824'de radikaller ve faydacılar için bir forum oluşturacak olan Westminster Dergisi'ni yayınlamaya başladı. Yasama ve anayasa konusundaki düşünceleri Ingiltere'den ziyade Avrupa ülkelerinde etkili oldu.

Başlıca Eserleri:

-- The Theory of Legislation, Littleton, Colo: F. B. Rothman, 1987.

-- The Principles of Morals and Legislation, Buffalo, N.Y: Prometheus Books, 1988.

-- Political Thought (B.C. Parekh, ed.), New York, Barnes & Noble, 1973.

-- Plan of Parliamentary Reform, in the Form of Catechism, With Reasons for Each Article:        With An Introduction, Shewing the Necessity of Radical and The Inadequacy of Moderate          Reform, New York: AMS Press, 1977.

-- Plan for An Universal and Perpetual Peace, London, Peace Book Company, 1939.

-- Of Laws in General (H.L.A. Hart, ed), University of London, Athlone Press, 1970.

-- Jeremy Bentham's Economic Writings, (Critical ed.), London, Published for The Royal Economic   Society by Allen & Unwin, 1952-1954.

-- An Introduction to The Principles of Morals and Legislation (L.J. Lafleur, ed.) New York,         Hafner             Pub. Co, 1948.

-- A Fragment on Government, Westport, Conn.: Greenwood Press, 1980.

-- First Principles Prepatory to Constitutional Code (Philip Schofield, ed.), Oxford: New      York: Oxford University Press, 1989.

-- Constitutional Code: vol I. (F. Rosen ve J.H. Burns, ed.), Oxford: Clarendon Press: New      York: Oxford University Press, 1983.

-- Chrestomathia, Oxford: Clarendon Press: New York: Oxford University Press, 1983.

-- The Utilitarians: An Introduction to The Principles of Morals and Legislation (J. S. Mill, ed.),   Garden City, N. Y. Doubleday, 1961.

-- A Bentham Reader (M.P. Mack, ed), New York, Pegasus, 1969.