JAMES M. BUCHANAN (1919-)

 marble_b.gif (3267 bytes)

 

J.M. Buchanan, 1919 yılında ABD'nin Tennessee eyaletindeki küçük bir kasabada,  Murfreeboro'da doğdu. Üniversite eğitimini aynı eyalette Middle Tennessee State Teachers College'de tamamladı (1940). Daha sonra, Tennessee Üniversitesi’nden master(1941) ve Chicago Üniversitesi’nden doktora (1948) derecelerini aldı. Virginia Üniversitesi'nde, Virginia Polytechnic Institute ve Virginia State Üniversitesi'nde ve son zamanlarda George Mason Üniversitesi'nde görev aldı. 1969'da Virginia Polytechnic Institute'da Gordon Tulluck ile birlikte Kamu Tercihi Araştırma Merkezi'ni kurdu ve ilk yöneticisi oldu.

 Buchanan, Chicago Universitesi lisans üstü ekonomi programına girdiği zaman libertarian bir  sosyalist idi. Buchanan'ın fikri değişimindeki en önemli olay  Isveç'li bir ekonomist olan Knut Wicksell'in bir makalesini okuması ile gündeme geldi. 1896 tarihli tanınmamış bu makale, mükelleflerin ödedikleri vergiler ile bu vergi karşısında elde edecekleri çıkarlar arasında bir bağlantının olduğunu belirtmekteydi.   Buchanan bu makaleyi ingilizceye çevirdi.

Buchanan, G. Tullock ile birlikte yazdığı "Oybirliği Hesabı" (The Calculus of Consent) adlı kitabında, oybirliği şartının pratikte uygulanabilir olduğunu göstermeye çalıştı. Bu kitap Anthony Downs'ın Demokrasinin Ekonomik Teorisi (An Economic Theory of Democracy) kitabı ile birlikte  kamu tercihi alanının başlamasına yardımcı oldu. Daha sonra Buchanan ve Tullock, Kamu Tercihi adlı akademik bir dergi yayınlamaya başladılar.

Buchanan'ın ekonomiye yaptığı en önemli katkılardan biri  kamu tercihi teorisini, kuralların oluşturulacağı anayasanın seçildiği alan ile anayasa seçimi sonrası alan arasında yaptığı ayrımdır. Buchanan anayasal kuralların oluşturulması alanında çalışmalar yapmak üzere   Anayasal iktisat (Constitutional Economics) adlı  bir dergi yayınına  başladı. Buchanan'ın diğer önemli bir eseri "Maliyet ve Tercih" (Cost and Choice)'dir.

Buchanan 1986'da Kamu Tercihi alanındaki öncü çalışmaları dolayısıyla Nobel Ekonomi Ödülüne layık görüldü. 

 

Başlıca Eserleri:

-- Explorations into Constitutional Economics, 1st ed. College Station: Texas A &M University         Press, 1989.

-- The Reason of Rules: Constitutional Political Economy (Geoffrey Brennan ile birlikte),    Cambridge: New York: Cambridge University Press, 1985.

-- Ethics and Economic Progress, Norman: University of Oklahoma, 1994.

-- Public Debt in a Democratic Society (Richard E. Wagner ile birlikte), Washington, American           Enterprise Institute for Public Policy Research, 1967.

-- The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan, Chicago, University of Chicago Press,    1975.

-- Liberty, Market and State: Political Economy in the 1980s, New York: New York University      Press, 1985-1986.

-- Freedom in Constitutional Contract: Perspectives of a Political Economist, 1st ed. College        Station: Texas A&M University Press, 1977.

-- Fiscal Responsibility in Constitutional Democracy (Richard E. Wagner ile birlikte), Leiden:           Boston: Martinus Nijhoff Social Sciences Division: Hingham, MA: Kluwer  Boston, 1978.

-- The Power to Tax: Analytical Foundations of a Fiscal Constitution (Geoffrey Brennan ile           birlikte), Cambridge Mass: Cambridge University Press, 1980.

-- Economics: Between Predictive Science and Moral Philosophy, 1st ed. College Station: Texas    A&M University Press, 1987.

-- The Economics and The Ethics of Constitutional Order, Chicago: University of Chicago Press,    1992.

-- Better Than Plowing, and Other Personal Essays, Chicago: University of Chicago Press, 1992.

-- Democracy in Deficit: The Political Legacy of Lord Keynes (Richard E. Wagner ile birlikte),        New     York: Academic Press, 1977.

-- Constitutional Economics, Oxford, UK: Cambridge, Mass: USA: Blackwell, 1991.

-- The Consequences of Mr. Keynes: An Analysis of The Misuse of Economic Theory for          Political Profiteering, with Proposals for Constitutional Disciplines (R.E. Wagner ve John Burton ile birlikte), New York: Transatlantic Arts, 1978.

-- The Calculus of Consent, Logical Foundations of Constitutional Democracy (Gordon Tullock ile            birlikte), Ann Arbor, University of Michigan Press, 1974.

-- Academia in Anarchy: An Economic Diagnosis (Nicos E. Devletoglou ile birlikte), New York,        Basic Books, 1970.