ANTOINE-NICOLAS CARITAT, MARQUIS DE CONDORCET (1743-1794)

marble_b.gif (3267 bytes)

 

1743 yılında doğan Condorcet, eğitimini Jesuit School ve Paris'te bulunan College de Navarre'de tamamladı. Yirmi yaşında iken matematikçi olarak Bilimler Akademisi'ne seçildi. Bir kaç yıl sonra aynı yere sekreter olarak atandı. D'Alembert, Voltaire ve Turgot ile de arkadaş olan Condorcet Royal Society de dahil olmak üzere bir çok akademinin üyesi olmuştur. Eğitimle ilgilenen Condorcet bir çok filozof gibi insanın mükemmelliğine inanmaktaydı.

1789 yılında "Paris Commune" üyesi oldu. 1791 yılında yasama organına seçilen Condorcet anayasal monarşi taraftarı olmamasına karşılık XVI. Louis'e verilen ölüm cezasına karşı oy kullanmıştır. Yasama organında eğitim ile ilgili rapor düzenleyen bir komitenin de üyesi olan Condorcet Thomas Paine ile birlikte 1793 Haklar bildirgesini hazırladı. Girondist olmamasına rağmen bir ara tutuklanmak endişesiyle Jakobenlerden saklandı (Haziran 1793- Mart 1794). Bu yıllarını "Sketch for a Historical Picture of The Progress of The Human Mind" adlı eserini tamamlayarak geçirdi. Kısa bir süre sonra tutuklanan Condorcet  tutuklanmasından bir müddet sonra cezaevinde ölü bulundu. Ölüm nedeni hiç bir zaman açıklanmayan Condorcet 'in başlıca bilimsel eseri "The Theory of Probability" dir.

Başlıca Eserleri:

-- Sketch for a Historical Picture of The Progress of The Human Mind, New York, Noonday Press,          1955.

-- A Sure and Easy Method of Learning to Calculate, 2nd. ed, Edinburgh: W. Blackwood, 1815.

-- Condorcet: Selected Writings, Indianapolis: Bobbs- Merrill Co. 1976.

-- Political Writings (B. Fontana ile birlikte), Cambridge: New York: Cambridge University Press,          1988-1989.