BENJAMIN CONSTANT DE REBECQUE (1767-1830)

 marble_b.gif (3267 bytes)

 

Fransız göçmeni protestan bir ailenin oğlu olan Constant 1767 yılında Isviçre’de Lozan Şehrinde doğdu. Eğitimini Avrupa'nın çeşitli yerlerinde ve en son olarak da Paris'te tamamladı. Court of Brunswik'de görevli olduğu sırada Fransız Devrimi’ni gözlemledi.

1764 yılında Germanie de Steal ile olan uzun ve fırtınalı birlikteliğinin başladığı Isviçre'ye döndü. Mayıs 1795 tarihinde Paris'e gitti ve burada politik yazılar yazdı. Kasım 1799'da Consulat'ın kurulmasını takiben Tribunat üyesi oldu ve bu görevini Şubat 1802 tarihine kadar sürdürdü. 1804-1814 yılları arasında Almanya'ya ziyaretlerde bulunan Constant, bu dönemde yazar ve yayımcı olarak adını duyurdu.

Constant, Napoleon'un despotizmine karşı olmasına rağmen 1815 tarihinde Danıştay üyesi olarak atandı ve Napoleon için "Acte Additionnel" (Ek Sözleşme)'i hazırladı. "Principles de Politique Applicables à Tous les Gouvernements" adını taşıyan ve liberal parlamenter monarşiyi savunan eseri Mayıs 1815 yılında yayınlandı. 1807 yılında yazdığı "Alphonse" adını taşıyan romanı ise 1816 tarihinde yayınlandı. Constant, tekrar Fransa'ya döndükten sonra politika ile bir yazar ve milletvekili olarak ilgilendi. 1819'da Meclis'e seçildi.

Fransız liberalizminin yorumunu yaptığı "Cours de Politique Constitionnelle" adlı eseri 1818-1820 yılları arasında yayınlandı. 1830 yılında Kral Louis Philippe'yi desteklemesine rağmen aynı zamanda hak ve özgürlükleri savundu ve eleştiride bulundu. Meclis'te yaptığı son konuşması ise basın özgürlüğü hakkındaydı.