WALTER EUCKEN (1891-1950)

marble_b.gif (3267 bytes)

 

Alman Neo-liberalizmi ve Freiburg Okulu'nun önde gelenlerinden biri ve ORDO Dergisi'nin kurucusu olan Walter Eucken, Berlin'de Habilitasyon çalışmalarından sonra Tubingen ve Freiburg üniversitelerinde ekonomi profesörü olarak görev yaptı. 20 Mart 1950 tarihinde Londra Iktisat Okulu'nda verilen bir seri konferanslar sırasında öldü.

Almanya'da Tarihçi Okulun etkili olduğu dönemden sonra Eucken'in çalışmaları Alman Iktisat Biliminde Neo-Klasik iktisat teorisine geri dönüşü temsil eder. Eucken, tamamen entellektüel düzeyde geliştirilmiş modelleri reddederek teorisyenlerin görevinin gerçeği araştırmak olduğunu vurgular. Eucken'in Almanya'da ortaya çıkan enflasyon üzerine yaptığı açıklamalar, paranın değerinin düşmesi ile ilgili görüşleri, Böhm-Bawerk ve Wicksell'in görüşlerine dayalı olarak geliştirdiği sermaye teorisi  ve ekonomi politikası  ile ilgili görüşleri iktisat bilimine yaptığı başlıca katkılardır.

Eucken'in ekonomi politikası teorisi, ekonomik faaliyetlerin yasal-kurumsal çerçevesini ifade eden Ekonomik Düzen ile ekonomik birimlerin günlük işlemlerini ve faaliyetlerini ifade eden Ekonomik Süreç arasındaki farktan başlar. Laissez-faire düzeninde devlet ne ekonomik düzene, ne de ekonomik sürece müdahalede bulunmaz. Merkezi planlı ekonomilerde ise devlet hem ekonomik düzene hem de ekonomik sürece müdahale eder. Eucken bu iki sistemden farklı bir Wettbewerbsordung (rekabet sistemi) ekonomik sistemi tasarladı. Devlet, piyasa sürecine direkt müdahalelerde bulunmamalı, ancak ekonomik düzenin genel çerçevesini oluşturmalı. Eucken, ekonomik düzenin genel çerçevesini Ordnungspolitik olarak tanımlar. Eucken’e göre devlet,  piyasa ekonomisinin "temel unsurları" (parasal istikrar, piyasaya serbest giriş, özel mülkiyet, sözleşme özgürlüğü, şirketlerde sorumluluk, ekonomi politikasında tutarlılık ve rekabetin sağlanması)’nı oluşturmalıdır. Buna ilaveten, Eucken, ekonomik düzenin "düzenleyici ilkeleri"nden de sözetmektedir. Bunlar; monopolcü piyasalarda devletin düzenleyici önlemler alması, sosyal politika ve istikrar politikasıdır. Eucken'in teorisi Batı Almanya'da uygulanan "sosyal piyasa ekonomisi"nin temelini oluşturmuştur.

Başlıca Eserleri:

-- The Foundations of Economics: History and Theory in The Analysis of Economic Reality,   London: W. Hodge, 1951.

-- This Unsuccessful Age; or The Pains of Economic Progress, Edinburgh, W. Hodge, 1951.