Ferguson.jpg (4006 bytes)

 

ADAM FERGUSON  (1723-1815)

marble_b.gif (3267 bytes)

 

1723'te  Pertshine'de doğdu ve 1815'de Edinburgh'da öldü. Iskoçya Kilisesi adına St. Andrew Üniversitesi'nde eğitim gördü ve 1752'den 1805 yılına dek bu kilisenin işlerini yürüten ılımlı rahipler sınıfının önde gelen bir üyesi oldu. 1764'den 1785 yılına kadar Edinburgh'daki Ahlakî Felsefe Kürsüsünde karizmatik bir öğretmen olarak görev yaptı. Modern hayatta ve modern felsefede mevcut olan materyalizmden ve Machiavelli taraftarlarının klasik cumhuriyetçilik anlayışının, problemlerin çözümünde ve analizinde hala değer taşımasından endişe taşımaktaydı.

Marx, Ferguson'un iş bölümü ve yabancılaşma ile ilgili düşüncelerinden etkilenmiştir. Ferguson, politik ekonomiyi ahlaki felsefeye bağlayan bağları sıkılaştırmaya çalışan bir ahlak bilimi uzmanıdır.

Ferguson'un günümüzdeki ünü yeniden yayınlanan ve çevrilen üç çalışmasına dayanır: "Sivil Toplumun Tarihi Üzerine Bir Deneme" (An Essay on The History of Civil Society-1769) ve "Roma Cumhuriyetinin Gelişimi ve Yıkılmasının Tarihi" (The History of The Progress and Termination of The Roman Republic-1783). Ferguson'un makaleleri "Ahlaki ve Politik Bilimlerin Prensipleri" (The Principles of Moral and Political Science-1792) adı altında yayınlanmıştır.

Başlıca Eserleri:

-- An Essay on The History of Civil Society, Basil: Printed by J.J. Tourneisen, 1789.

-- Principles of Moral and Political Science, New York: Garland Pub. 1978.

-- The History of The Progress and Termination of The Roman Republic, Philadelphia Thomas     Wardle, 1835.