gladstone.jpg (46899 bytes)           

WILLIAM EWART GLADSTONE (1809- 1898)

 marble_b.gif (3267 bytes)

 

Ticaretle uğraşan bir ailenin oğlu olan Gladstone 1809 yılında Liverpool'da doğdu. Eğitimini Oxford'da tamamladı. 1883 yılında Avam Kamarasına giren Gladstone, 1834 ile 1835 yılları arasında iktidarda bulunan Peel'in kabinesinde bakanlık görevinde bulundu. 1838 yılında yayınlanan "The State in Its Relation With The Church" adlı eseri Gladstone'un dini konulara karşı olan ilgisini ve kilise hakkındaki görüşlerini yansıtmaktadır.

1841-1846 yılları arasında Peel kabinesinde ticaret bakanlığı yapan Gladstone daha sonra Colonial sekreteri oldu. 1850 yılında Peel'in ölümünden sonra ise Whig Partisi'ne yöneldi. 1852 yılında Aberdeen Hükümetinde Maliye Bakanı olarak göreve başladı. 1853 yılında bütçeyi hazırlayan Gladstone, Palmerston'un başbakan olmasından sonra bu görevinden istifa etti. 1859 yılında ise Palmerston kabinesinde yine aynı göreve atandı. 1860 yılında Cobden-Chevalier'i Fransa ile serbest ticaret yapılması konusunda destekledi. 1868 yılında başbakan olan Gladstone 1875 yılında geçici olarak politikadan ayrıldı. Ancak Bulgar katliamına engel olabilmek amacıyla geri döndü. Liberal ve radikal kabinenin başına geçti. En son 1892 yılında başbakanlık yapan Gladstone 1894 yılında görevinden istifa etti.

Başlıca Eserleri:

-- Reflections on The Formation and The Distribution of Riches, New York, A. M. Kelley, 1971.

-- Turgot on Progress, Sociology and Economics: A Philosophical Review of The Successive     Advances of The Human Mind, On Universal History and Reflections On The Formation and           The Distribution of Wealth (R. L. Meek, ed), Cambridge University Press, 1973.

-- The Life and Writings of Turgot, Comotroller General of France, 1774-6 (W.W. Stephens), New   York, Burt Franklin, 1971.