THOMAS HILL GREEN (1836-1882)

 

  Thomas Hill Green eğitimini 1855-1859 yılları arasında Rugby School ve Balliol Kolej'de tamamladı. 1860 yılında Oxford'da eskiçağ tarihi ve modern tarih üzerinde eğitim alan Green daha sonra felsefe dersleri verdi. 1861 yılında Balliol Kolej'den burs aldı ve 1866 yılında aynı okulda eğitimci olarak göreve başladı. "Neo-Hegelianism"e olan ilgisini kaybeden Green, daha sonraları, Oxford'da idealist okulun kurucusu oldu. Green'in ölümü ile yarım kalan ve felsefe alanında yaptığı önemli bir çalışma olan "Prologamena to Ethics" 1883 yılında yayınlandı.

Akademik kariyerinin yanısıra orta dereceli okulların eğitim sistemleri ile de ilgilenen ve liberal politikacılarla birlikte çalışan Green, devletin ekonomiye pozitif müdahalesi olması gerektiğine inanmaktaydı. Green bu düşüncesini ölümünden sonra yayınlanan "Lectures On The Principles of Political Obligation" adlı eserinde açıklamaktadır.

Başlıca Eserleri:

-- Works of Thomas Hill Green (R. L. Nettleship, ed.), 2nd, ed. London, New York, Longmans,           Green, 1889-1890.

-- T. H. Green: Lectures on The Principles of Political Obligation, and Other Writings (P. Harris,           J. Morrow, ed.), Cambridge: New York: Cambridge University Press, 1986.

-- Prolegomena to Ethics (A. C. Bradley, ed.), Oxford, Clarendon Press, 1883.

-- Lecture on The Principles of Political Obligation, London: New York: Longmans, Green and Co. ,            1931.

-- The Political Theory of T. H. Green: Selected Writings (J. R. Rodman, ed.), New York, Appleton- Century- Crofts, 1964.