FRIEDRICH A. VON HAYEK (1899-1993)

 marble_b.gif (3267 bytes)

 

Bir üniversite profesörünün oğlu olan Hayek 1899'da Viyana'da doğdu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Viyana Üniversitesi'nde okudu ve bu üniversiteden hukuk ve siyaset bilimi dallarında doktora ünvanı aldı. Kısa bir dönem kamu hizmetinde çalıştıktan sonra Avusturya Iktisadi Araştırmalar Merkezi'nin ilk direktörü oldu. 1928 yılında yayınlanan "Konjonktür Dalgalanmalarının Parasal Teorisi" (Monetary Theory of The Trade Cycle) adlı kitabı ile iktisatçıların dikkatini çekti. 1931 yılında Londra Üniversitesi'ne istatistik ve ekonomi bilimleri profesörü olarak atandı. Hayek daha sonra Londra Iktisat Okulu'nda görev yaptı ve bu görevini 1950 yılına kadar sürdürdü. 1952 ve 1962 yılları arasında Chicago Üniversitesi'nde sosyal ve ahlak bilimleri profesörü olarak görev yaptı. Hayek, 1930'lu yıllarda Keynezyen ekonomi teorilerini eleştirdi. Ikinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru yazdığı "The Road to Serfdom" (1944) adlı kitabında Amerika ve Ingiltere'de liberalizmden sosyalizme doğru olan eğilimi eleştirdi. 1974 yılında Nobel Ekonomi Ödülü'nü aldı. Hayek'in çalışmaları Japonya, Almanya, Ingiltere ve Avusturya'da ekonomi bilimi üzerinde etkili oldu.

Başlıca Eserleri:

-- Denationalisation of Money: An Analysis of The Theory and Practice of Concurrent    Currencies,     London: Institute of Economic Affairs, 1976.

-- The Constitution of Liberty, Chicago, University of Chicago Press, 1960.

-- Capitalism and The Historians (T. S. Ashton, ed.), Chicago, University of Chicago Press,    1954.

-- Studies in Philosophy, Politics and Economics, Chicago, University of Chicago Press, 1967.

-- Rules and Order, Chicago, University of Chicago Press, 1973.

-- The Road to Serfdom, London: Routledge & Sons, 1944.

-- New Studies in Philosophy, Politics, Economics and The History of Ideas, Chicago, University   of Chicago Press, 1978.

-- The Counter Revolution of Science: Studies on The Abuse of Reason, 2nd, ed., Indianapolis:      Liberty Press, 1979.

-- Individualism and Economic Order, Chicago, University of Chicago Press, 1957.

-- The Mirage of Social Justice, Chicago, University of Chicago Press, 1976.

-- The Fatal Conceit: The Errors of Socialism (W.W. Bartley, ed.), London: Routledge : New            York: Routledge, Chapman & Hall, 1988.

-- Economic Freedom, Oxford, UK: Cambridge, Mass, USA: B. Blackwell, 1991.

-- The Essence of Hayek (C. Nishiyama ve K.R. Leube, ed.), Calif Stanford: Hoover Institution            Press, Stanford University, 1984.

-- The Confusion of Language in Political Thought, With Some Suggestions For Remedying It,   London: Institute of Economic Affairs, 1968.

-- Collectivist Economic Planning; Critical Studies on The Possibilities of Socialism (N. G.          Pierson, L. Von Mises, G. N. Halm ve E. Barone, ed.).