WILHELM VON HUMBOLT (1767-1835)

 marble_b.gif (3267 bytes)

 

Tanınmış bir kaşif, coğrafyacı ve antropolojist olan Alexander von Humbolt'un en büyük kardeşi olan Wilhelm von Humbolt 1767 yılında doğdu. Klasik eğitiminin yanısıra dilbilimi üzerine de eğitim alan Humbolt, Aydınlanma Çağı'ndan ve özellikle Leibnitz'den etkilendi. Eğitimini sürdürdüğü dönemde Avrupa'ya seyahatlerde bulundu.

1802 yılında Prusya elçisi olarak atandı. Ancak 1806 yılında Prusya'nın Napoleon tarafından bozguna uğratılmasından sonra Berlin'e döndü. 1808 yılında Prusya eyalet meclisi üyesi olan Humbolt, ilk ve orta dereceli eğitim sistemi ile ilgili reformların hazırlanmasını yürüttü. 1809 yılında Berlin Üniversitesi'nin kuruluşunda görev aldı. 1812-1817 yılları arasında Prusya büyükelçisi, 1814-1815 yılları arasında ise Prusya delege meclisi üyesi olarak görev yaptı. 1818 yılında Aix-la-Chapell Kongresi'ne atandı. Almanya için 1815 yılında kurulan konfederasyondan daha güçlü bir federal yapı öngören Humbolt, Prusya'da da bir temsilciler meclisinin kurulması gerektiğine inanıyordu. Ancak 1819 yılında Frederick William III.'ün böyle bir meclis oluşturamayacağı açıkça ortaya çıkınca politik yaşamdan koptu. Humbolt'un liberal düşünceye katkısı 1792 yılında yazdığı ancak 1851 yılında tamamı yayınlanan "The Limits of State Action" adlı kitabıdır. Bu kitap 1969 yılında Ingilizce’ye çevrilmiştir.