JAMES MILL (1773-1836)

marble_b.gif (3267 bytes)

 

Forfarshire'li bir ayakkabıcının oğlu olan Mill, 1773 yılında doğdu. Iskoçya'da zengin aileye mensup olmayanlara tanınan eğitim imkanlarından yararlanarak eğitimini tamamladı. Sir John Stuart M.P.'nin yardımıyla Montrose Akademisi'nden felsefe ve yunanca eğitimi yaptığı Edinburg Üniversitesi'ne gitti. Daha sonra papazlık eğitimi aldı. 1801 yılında ise Londra'da gazeteci olarak çalışmaya başladı.

1808 yılında Jeremy Bentham ile tanıştı. Mill, taraftarı olduğu Bentham'ın bazı çalışmalarının yayınlanmasında O'na yardımcı oldu. 1807 yılında David Ricardo ile tanıştıktan sonra Ricardo'nun "Principles of Political Economy and Taxation" adlı eserinin yazılmasında önemli bir rol oynadı.

Mill, 1806 yılında yazmaya başladığı üç ciltten oluşan "History of British India" adlı kitabını 1818 yılında yayınladı. 1819 yılında East India House'a atandı. Bu görev sırasında hazırladığı "Elements of Political Economy" adlı çalışmasını 1828 yılında yayınladı. 1816 ve 1823 yılları arasında Britannica Ansiklopedisi için başta hükümet ve kolonilerle ilgili olmak üzere çeşitli konularda makaleler yazdı. 1824 yılında radikal ve "faydacı" fikirleri savunan bir gazete olan Westminster Review'in kuruluşunu destekledi. 1824 ve 1828 yılları arasında daha sonra Londra Üniversitesi olan kurumun kuruluşunda görev aldı.

Başlıca Eserleri:

-- An Essay on Government, Cambridge: The University Press, 1937.

-- Analysis of The Phenomena of The Human Mind (J. S. Mill, A. Bain, A. Findlater ve G. Grote ile birlikte), London: Longmans, Green, Reader and Dyer; 1869.

-- Selected Economic Writings (D. Winch ile birlikte), Edinburgh, London, published for the Scottish     Economic Society by Oliver & Boyd, 1966.

-- Political Writings (Terence Ball ile birlikte), Cambridge, New York: Cambridge University Press,       1992.

-- Essays on Government, Jurisprudence, Liberty of The Press and Law of Nations, New York, A.        M. Kelley, 1967.

-- Elements of Political Economy, 3rd ed. New York, A. M. Kelley, 1965.

-- Commerce Defended, New York, A. M. Kelley, Bookseller, 1965.