IMMANUEL KANT (1724-1804)

 marble_b.gif (3267 bytes)

 

Alman filozof Kant, eleştirel felsefenin babası olarak kabul edilir. Kant, Doğu Prusya'nın Königsberg (Kaliningrad) kasabasında doğdu. Üniversite eğitimi sırasında bir kaç yıl öğrencilere özel dersler verdi. 1755 tarihinde master derecesi aldıktan sonra üniversitede çeşitli sosyal bilimler alanlarında dersler vermeye başladı. Kant başlangıçta fizik ve astronomi alanında yazılar yazdı. 1755 yılında "Evrensel Doğal Tarih ve Cennetlerin Teorisi" adlı eserini yazdı. Bu eserinde Üranüs Gezegeni'nin varlığından söz etti ve daha sonra 1881 yılında bu gezegenin varlığı Herschel tarafından keşfedildi. 1770 yılında Königsberg'de mantık ve metafizik kürsüsüne atandı. Kant, "Pür Aklın Eleştirisi" (1781) ve "Pratik Aklın Eleştirisi" (1788) adlı eserleri ile ahlak felsefesine önemli katkılarda bulundu.

Başlıca Eserleri:

-- Education, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1960.

-- The Critique of Judgement, Oxford: Clarendon Press, 1989.

-- Lectures on Ethics, New york: Harper & Row, 1963.

-- Critique of Pure Reason, New York: Anchor Books, 1966.

-- Perpetual Peace, Indianapolis: Bobbs- Merrill, 1957.

-- Religion Within The Limits of Reason Alone, New York: Harper, 1960.

-- Lectures on Philosophical Theology, Ithaca: Cornell University Press, 1978.

-- Critique of Practical Reason, New york: Macmillan  Pub; Toronto: Maxwell Macmillan; Canada:      New York: Maxwell Macmillan, 1993.

-- The Philosophy of Material Nature, Indianapolis: Hackett Pub. 1985.

-- Universal Natural History and Theory of The Heavens, Edinburgh: Scottish Academic Press,       1981.

-- The Metaphysics of Morals, Cambridge: New york: Cambridge University Press, 1991.

-- Kant: Political Writings (H. S. Reiss, ed.), Cambridge: New York: Cambridge University Press,        1991.

-- Foundations of The Metaphysics of Morals, Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1969.