FRANK HYNEMAN KNIGHT (1885-1972)

marble_b.gif (3267 bytes)

 

F. H. Knight, Illionis'de bir çiftlikte doğdu. Tennesee Üniversitesi’nde okudu. 1916'da Cornell Üniversitesi’nden doktorasını aldı. Knight ve taraftarları, özellikle M. Friedman, tatbikî iktisat teorisi üzerinde önemli etkilere sahiptirler. "Risk, Belirsizlik ve Kâr" adlı eserinde (Risk, Uncertainity and Profit-1921)  karar alma teorisine  belirsizlik sorununu katmış ve tam rekabet modelinin tanımı yoluyla ekonomik teoriye katkılarda bulunmuştur.  Bu eserinde rant ile kâr arasında bir ayrım yaptı. Knight'a göre rant, dağılımdaki eşitsizliğin ortaya çıkardığı bir şey iken; kâr, bilgi eksikliği yüzünden ortaya çıkan belirsizlikten doğuyordu. O'na göre risk sigorta edilebilir bir şey olmasına rağmen, belirsizlik önceden hesaplanıp tahmin edilemezdi. Böylece kâr, belirsizliğin karşılığı olarak ortaya çıkmaktadır. "Ekonomik Organizasyon" (Economic Organization-1933) adlı eseri bir sosyal örgütlenme olarak ekonomiye entegre bir yaklaşımda bulunur. Knight'ın makaleleri "Rekabetin Etiği" (The Ethics of Competition-1935), "Özgürlük ve Reform"  (Freedom and Reform-1947) ve "Ekonomik Özgürlük ve Sosyal Sorumluluk" (Economic Freedom and Social Responsibility-1952) adlı yapıtlar adı altında yayınlandı.