marble_b.gif (3267 bytes)

 

            FELICITE ROBERT DE LAMENNAIS (1782-1854)

 

Zengin bir armatörün oğlu olan Lamennais 1782 yılında Italya- St. Malo'da doğdu. "College de France" ve St. Sulpice'de eğitimini tamamlayan Lamennais kısa bir süre St. Malo'da öğretmenlik yaptı. 1809 yılında kardeşi Jean ile birlikte ultramontanizmi savunan "De L'Etat et de L' Eglise au 18 Siecle et a L'heure" yi yayınladı. 1816 yılında papazlığa atandı. Ilk dinî çalışması olan "Essai sur l' in Difference en Matiere de Religion" 1818 ve 1823 yılları arasında yayınlandı. Lamennais 1820'li yılların sonlarına doğru kiliseyi politik çıkarları için kullandıklarından dolayı X. Charles ve kiliseye karşı çıkmaya başladı ve daha sonraları kilisenin özgürlüğünü savundu. 1830 yılından sonra tamamen kral karşıtı olan Lamennais katoliklik ile liberalizmi uzlaştırmaya çalıştı. Lacordaire ve Montalembert ile birlikte Fransa'da liberal katolikliğin  kurucusu olan Lamennais, 1830 Temmuz Devrimi'nden sonra Lacordaire ve Montalembert ile işbirliği yaparak "L'Avenir" gazetesini çıkarttı. Gazetenin oldukça geniş bir taraftar toplamasına rağmen liberal katoliklik Papa XVI. Gregory tarafından kınandı. Liberal ilkelerden vazgeçmeyi reddeden ve bu düşüncesini "Paroles d'un Croyant" adlı eserinde açıklayan Lamennais'in kilisedeki görevine 1834 yılında son verildi. Lamennais dini faaliyetleri durdurulmuş olmasına rağmen "La Livre du Peuple" ve "De l' esclavage Moderne" adlı çalışmaları ile demokratik ilkeleri savunmaya devam etti. 1848 yılında Seçmen Meclisi'ne seçilen Lamennais 1854 yılında bilinmeyen bir sebeple öldü.

Başlıca Eserleri:

 

--Essay on Indifference in Matters of Religion (H. E. J. Stanley ile birlikte), London: J. Macqueen, 1895.