lilburne.jpg (10676 bytes)

JOHN  LILBURNE (1614-1657)

 marble_b.gif (3267 bytes)

 

"Özgür Doğan John" lakabıyla tanınan John Lilburne, Püritan Devrimi'nin en önemli liderlerinden ve destekleyicilerinden birisiydi. Genç yaşında kilise ve lordlar aleyhine yazılar yazdı. Bunun üzerine kırbaçlandı ve hapse atıldı. 1641 yılında parlamento tarafından serbest bırakıldı ve parlamentoda bir komisyonda görev aldı. Koyu bir püritan ve Kalvinist olmasına rağmen sosyal ve anayasal reformun savunucusuydu. Walwyn ve Richard Overton ile birlikte Leveller Partisi’nin liderliğini yaptı. Bazı tarihçiler bu partiyi modern anlamda ilk siyasi parti olarak kabul etmektedirler.

Lilburne, inançlı ve kararlı bir kişiliğe sahipti. Yaşamı boyunca özgürlüğü savundu ve toplumdaki yozlaşmaya karşı mücadele etti. Lilburne'nin bu çabaları askerler ve Londra'daki artizan sınıfı tarafından desteklendi. Ölümüne mal olsa bile görüşlerini savunmakta kararlı ve korkusuz biri olan Lilburne, 1648 yılında Cromwell'e karşı mücadele verdi. Bu dönemde, sağduyu sahibi ve uzlaşma taraftarı olmayan özelliği nedeniyle Leveller başarısız oldu ve Lilburne bir süre için hapse atıldı. 1649'dan sonra liderliğini yaptığı Leveller hareketi önemini kaybetti.

Lilburne'nin başarısızlığında kişilik ve karakteri kadar bu hareketin programındaki hatalar da önemli bir role sahipti. O dönemde, Ingiltere'de halk arasında ve parlamentoda mülkiyetin zorbalığa karşı korunmasını isteyen bir atmosfer vardı. Lilburne, ekonomik eşitlikten daha çok sosyal ve siyasal eşitliği savunmasına karşılık herkesin servetinin eşit olmasını isteyen birisi olmakla suçlanmıştır.