JOHN LOCKE (1632-1704)

 marble_b.gif (3267 bytes)

 

Bir avukatın oğlu olan John Locke 1632 yılında Bristol yakınındaki Wrington'da doğdu.   Oxford'da Westminster Okulu ve Christ Kilisesi'nde eğitim gördü. 1659 yılında Oxford Üniversitesi'nden kendisine burs verildi. Tıp bilimi üzerine çalışırken bir yandan da Yunanca ve konuşma sanatı üzerine dersler verdi. Bu arada Robert Boyle ile tanıştı ve Royal Society'nin üyesi oldu.

John Locke'un Lord Ashley ile olan birlikteliği 1666 yılında Lord Ashley'in oğluna öğretmenlik yapması ile başladı. 1660'lı yılların sonları ile 1670'li yılların başlarında bir takım resmi görevlerde bulundu. Ancak 1678 yılında Lord Ashley ile II. Charles'in anlaşamamaları üzerine Fransa'ya gitti. Beş yıl sonra Ingiltere'ye geri döndüğünde Lord Ashley ile olan politik birlikteliğine yeniden başladı. Birinci Earl of Shaftesbury'nin siyasî gücünü kaybetmesinden sonra ve Whig Partisi'nin II. Charles'in kardeşi York Dükü'nü tahta geçirememesi üzerine 1683 yılında Hollanda'ya gitmek zorunda kaldı. Bu arada kendisine verilen Oxford bursu da geri alındı. Locke, Hollanda'da dini özgürlük açısından iyi bir ortam buldu ve kendisi ile din konusunda aynı görüşleri paylaşan insanlarla birlikte oldu. Locke'un Ingiltere'deki çalışmaları, Shaftesbury ile olan görüşmeleri ve Hollanda'daki deneyimleri 1688 yılındaki "Glorious Devrimi"ni takiben Şubat 1689'da Ingiltere'ye geri dönmesinden sonra yayınladığı eserlerine yansıdı. Locke'un dini höşgörü ve düşünce özgürlüğü konusundaki görüşleri ilk olarak 1689 yılında Latince olarak yayınlandı ve aynı yıl içerisinde Ingilizce'ye tercüme edildi. Locke'un "Two Treatises on Civil Government" adlı eseri 1690 yılında yayınlandı. Felsefi ve ahlakî düşünceleri de aynı yıl içerisinde "Essay Concerning Human Understanding" başlığı altında yayınlandı. Locke'un çalışmaları William ve Mary Hükümeti döneminde takdir gördü. Bu dönemde "Commissioner of Appeals" olarak atandı. Daha sonra "Board of Trade and Plantations"üyesi oldu.

Başlıca Eserleri:

-- An Essay Concerning Human Understanding (P.H. Nidditch ed.), Oxford: Clarendon Press, 1987.

-- Of Civil Government: Two Treatises, London & Toronto, J.M. Dent & sons, ltd: New York, E. P. Dutton & Co, 1924.

-- Some Thoughts Concerning Education, Oxford: Clarendon Press: New York: Oxford University Press, 1989.

-- Political Writings, New York: Mentor, 1983.

-- The Second Treatise of Government, New York, Liberal Arts Press, 1952.

-- A Letter Concerning Toleration in Focus (J. Horton ve S. Mendus ed.), London: New York:Routledge, 1991.

-- The Second Treatise of Civil Government and A Letter Concerning Toleration, Oxford, B. Blackwell, 1946.

-- Of The Conduct of The Understanding, New York: Teachers College Press, 1966.

-- Two Treatises of Civil Government, Dent London: New York, Dutton , 1924.

-- An Essay Concerning Toleration: Concerning Civil Government, Second Essay; An Essay Concerning Human Understanding / Essay Concerning The True Original Extent and End of Civil    Government.