marble_b.gif (3267 bytes)

 

 

BERNARD DE MANDEVILLE (1660-1733)

Mandeville, Rotherdam doğumlu bir Ingiliz siyasî hicivcisidir. 15 yaşında Leiden Üniversitesi’ne girerek hukuk ve tıp tahsili gördü. 18. y.y. daki en popüler doktrinlerden birisi insanların bencil dürtülerinin genel çıkarı sağlama yönünde çalışacağı düşüncesiydi. Zira doğuştan var olan ahlaki dürüstlük hissi bu tip dürtüleri kontrol altında tutacaktır; ilahi planın bir parçası olarak kamusal erdemin özel erdem ile birlikte tanımlanması düşüncesi "Arıların Masalı" (The Fable of The Bees)'nın yayınlanması ile yıkılmıştır. Bu kitap 29 yaşında Ingiltere'ye giden Hollandalı bir doktor olan Bernard Mandeville tarafından yazılmıştır. Mandeville bu eserinde hiristiyan ahlakına ters düşen "insanların özel çıkarları"nın toplumun çürümüşlüğünü göstermeyip tam aksine sağlıklı ve müreffeh bir topluma yol açan bir öğe olduğunu iddia etti. O'na göre kişilerin kendi çıkarlarını başkalarınınkinden üstün tutması önceden öngörülmeyen bir sonuç olarak toplum yararına neden olmaktadır. Kısaca, kamu ve özel kesimin çıkarlarının uyumu sözkonusudur. Ancak bu uyum ilahi bir planın sonucu değil, ama Adam Smith'in daha sonraları bahsettiği  her bireyin kişisel çıkarlarını maksimize etmesine yol açan ve bireylerin kişisel teşebbüs gücüne dayalı olarak işleyen "görünmez el" nedeniyledir.

 Lüks malların   tüketimi, ithalatın artması, hatta 1666'daki Londra yangını gibi doğal felaketler bile iş bölümünü hızlandırır ve canlı bir ticarete ve tam istihdama neden olur, halbuki tasarruf ve yardımseverlik gibi erdemler durgunluğa neden olur. Bu anlamda Mandeville Laissez Faire fikrinin öncülerindendir. Mandeville, hünerli politikacıların  özel çıkarı kamu yararına dönüştürebileceğini savunur.  Smith'e göre ise  özel çıkarı kamu yararına dönüştüren politikacıların dirayeti değil, rekabet mekanizmasıdır.

Başlıca Eserleri:

-- Free Thoughts on Religion, The Church, and National Happiness, Stuttgart-Bad Cannstatt,        Frommann (Holzboog), 1969.

-- The Fable of The Bees, or, Private Vices, Publick Benefits, Indianapolis: Liberty C.