JOHN STUART  MILL (1806-1873)

 marble_b.gif (3267 bytes)

 

James Mill'in en büyük oğlu olan John Stuart Mill 1806'da doğdu. Ilk eğitimini babasından aldı. Üç yaşında Yunanca öğrendi. Onbir yaşında politik iktisat üzerinde çalışmalar yapmaya başladı. Onsekiz yaşında Westminster Review Dergisi'nde Frederic Bastiat'ın fikirlerinin devamı olarak ekonomik konular üzerinde makaleler yayınladı. 1820 ve 1821 yılları arasında Fransız iktisatçı John Baptiste Say ile tanışmak için gittiği Fransa'da bir kaç ay kaldı. 1823'de East India House'da memur oldu. Burada, 1858 yılında ofis şefi olarak emekli oluncaya dek çeşitli kademelerde görev yaptı. Mill'in yaşamında babasının etkisinden başka Coleridge ve Comte gibi düşünürlerin de etkisi olmuştur. 23 yaşında iken tanıştığı Harriet Taylor ile uzun süren arkadaşlığından sonra 1851 yılında evlendi. Mill, 1865 ve 1868 yılları arasında House of Commons'da görev aldı. Ancak, kadınlara oy hakkı sağlanması, Irlanda toprak reformu ve oy hakkının genişletilmesi gibi reformları desteklemesine rağmen parlamento üzerinde fazla bir etkiye sahip olamadı. Bir filozof, liberal  düşünür ve iktisat teorisyeni olan  Mill'in eserleri, 19. yüzyılda etkili olmuştur. Başlıca eserleri şunlardır: Kısmen Comte'nin pozitivizm ile ilgili görüşlerinden etkilenerek yazdığı "A System of Logic" (1843); "Principles of Political Economy" (1848); "On Liberty" (1859); "Considerations On Representative Government" (1861) ve 1860-1861 yıllarında yazılmasına karşılık 1869 yılında yayınlanan "On the Subjection of Women". Mill daha sonraki yıllarda belirli ölçüde faydacı felsefeden ayrıldı. Yaşamının geri kalan on beş yılını Fransa'da Avignon'da geçirdi ve 1858 yılında öldü. Ölümünden sonra "Autobiography" adını taşıyan eseri yayınlandı.

Başlıca Eserleri:

-- On Liberty: Representative Government: The Subjection of Women, London: Oxford University           Press, Geoffrey Cumberlege, 1912-1952.

-- Utilitarianism (Oskar Piest, ed), Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1957.

-- Principles of Political Economy, New York, D. Appleton and Company, 1909.

-- Essays on Ethics, Religion and Society, Toronto: University of Toronto Press, 1969.

-- On Liberty (C. V. Shields, ed.), Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1956.

-- Nature and Utility of Religion, Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1958.

-- Dissertations and Discussions: Political, Philosophical and Historical, London: Longmans,          Green, Reader and Dyer, 1867.

-- Essays on Politics and Culture, Garden City, N. Y. Doubleday, 1962.

-- Essays on Economics and Society (J. M. Robson, ed.), Toronto: University of Toronto,         1967.

-- Considerations on Representative Government, New York , Henry Holt and Co. 1874.

-- Essays on Equality, Law and Education (J. M. Robson, ed.), Toronto: Buffalo: University of Toronto Press, 1984.