mises.jpg (5111 bytes)

LUDWIG E. VON MISES (1881-1973)

marble_b.gif (3267 bytes)

 

Ludwig E. Von Mises, 1870'de Carl Menger, Friedrich Wieser ve Eugen Von Böhm-Bawerk tarafından geliştirilen  Avusturya Iktisat Okulu'nun en son temsilcilerinden biridir. 1970'li yıllardan bu yana önemli ölçüde canlanma gösteren modern Avusturya Okulu'nun  ABD'de ortaya çıkan yeni jenerasyonunun lideri Ludwig von Mises'dir.  Mises'den etkilenen yeni Avusturya Okulu iktisatçıları genel denge teorisini, matematiksel ekonomiyi, ekonometriyi ve ekonomiyi yönlendirmek amacıyla ekonomik tahminlerde bulunmayı ve denge analizlerine ortodoksların verdiği önemi reddederler.  Yeni Avusturya Okulu'nun çalışmalarından bir örnek J. M. Kirzner'in "Rekabet ve Girişimcilik" (Competition and Entrepreneurship -1973) adlı eseridir.

Mises'in tanınmasına neden olan kitabı "Para ve Kredi Teorisi"  (The Theory of Money and Credit-1912-1981)'dir. Bu kitap para talebinin herhangi bir malın talebinde olduğu gibi fayda teorisinden kaynaklandığı ve konjonktür hareketlerinin banka kredilerinin kontrolsüz genişlemesinin bir sonucu olduğunu izah etmeye çalışmaktadır. "Sosyalizm: Ekonomik ve Sosyolojik Bir Analiz" (Socialism: An Economic and Sociological Analysis-1922-1951) sosyalist toplumların gerekli olan-doğru bir fiyat sistemi oluşturamayacaklarından dolayı rasyonel kaynak tahsisini başaramayacaklarını izah etmektedir. Avusturya Okulu, Keynezyen devrimin etkisinden dolayı önemini yitirdiği zaman Mises'in ilgi alanı felsefi sorunlara yöneldi: "Epistemological Problems of Economics" (1933), "Human Action : A Treaties on Economics" (1940), "The Ultimate Foundation of Economic Science: An Essay on Method" (1962) gibi kitaplarıyla kendi ekonomi metodolojisini geliştirdi. "Praxeology" olarak bilinen metodolojisinde maksatlı olarak hareket eden bireylerin tercihlerinin bütün geçerli ekonomik varsayımların öncül (a priori) esasını oluşturduğunu iddia eder.

Mises, 1881 yılında Avusturya-Macaristan Imparatorluğu'nda Landberk'de doğdu. 1906 yılında Viyana Üniversitesi'nde doktora derecesini aldı ve 1913'ten 1938 yılına kadar aynı Üniversitede profesör olarak görev yaptı. 1934'ten 1940 yılına kadar ise Cenevre’de Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü'nde de görev yaptı. 1940 yılında ABD'ye göç etti. New York Üniversitesi'nde profesör oldu ve aynı yıl Amerikan Ekonomi Birliği'nde akademi üyeliğine getirildi.

Savaş sonrası Mont Pelerin Society adlı liberal fikirleri savunan uluslararası bir derneğin kurucu üyesi oldu ve ölümüne kadar ekonomik liberalizm ile ilgili yazılarını yazmaya  devam etti.

Başlıca Eserleri:

-- Socialism: An Economic and Sociological Analysis, New York: Macmillan, 19--.

-- Bureaucracy, New Heaven, Yale University Press, 1944-1946.

-- Liberalism: A Socio-economic Exposition (A. Goddard, ed.), Kan Mission: Sheed Andrews and     McMeel, 1978.

-- Human Action: A Treatise on Economics, New Heaven: Yale University Press, 1949.

-- A Critique of Interventionism, New Rochelle, N.Y: Arlington House, 1977.

-- Omnipotent Government, The Rise of The Total State and Total War, New Heaven: Yale         University Press, 1944.

-- The Anti-Capitalist Mentality, Princeton, N. J, Van Nostrand, 1956-1957.