THOMAS PAINE (1737-1809)

marble_b.gif (3267 bytes)

1737 yılında Norfolk-Thetford'da doğan Paine cumhuriyetçi bir yazar ve idealist bir düşünürdür. Ailesinin maddi durumunun yetersiz olmasına rağmen on üç yaşına dek gramer okulunda eğitim gördü. On dokuz yaşında evinden ayrıldı ve bu olaydan sonraki on yedi yıl çeşitli işlerde çalıştı. Ekim 1774'te Benjamin Franklin'in tavsiye mektubu ile Philadelphia'ya gitti ve bir gazeteci ve yazar olarak meslek yaşamına başladı.

Paine, ilk olarak Amerikan kolonilerinin Ingiltere'den bağımsız olmaları gerektiğini savunduğu ve Ocak 1776 yılında yayınladığı "Common Sense" adlı eseri ile tanındı. Bu eserini "American Crisis" adlı çalışması izledi (1776-1777). Paine bu çalışmalarını yaparken kısa dönemler halinde resmi görevlerde de bulundu. 1787 yılında Amerika'dan ayrıldı. Iki yılını Fransa ve Ingiltere'de geçirdikten sonra üç yıl kaldığı Fransa'da Fransız ve Ingiliz devrimlerinin propagandasını yaptı. Paine, 1791 yılında yazdığı "The Rights of Man" adlı eserinin ilk bölümü ile 1789 yılından itibaren Fransa'da gelişen olayları kınayan Edmund Burke'ün eleştirilerini cevapladı. Paine, bu eserinin daha radikal olan ikinci bölümünü ertesi yıl tamamladı. Ancak Ingilizleri monarşik hükümeti devirmeye çağırdığından dolayı bu eseri gizlendi ve vatana hıyanet suçundan yargılanmaması için ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Ağustos 1792'de yasama organı tarafından Fransız vatandaşlığına kabul edildi ve bir yıl sonra "Konvensiyon" üyeliğine seçildi. Fransa'da tutuklu olduğu 1793-1794 yılları arasında "deist" inancını açıkladığı "The Age of Reason" adlı eserinin ilk bölümünü yazdı. Eserinin ikinci bölümünü 1796 yılında yayınladı. 1802 yılında Amerika'ya döndü, ancak tüm politik etkisini yitirdi. Deism ile ilgili düşünceleri nedeniyle kınandı. Bu sebeple yoksulluk içinde öldü.

Başlıca Eserleri:

-- The Rights of Man, London: J. M. Dent & sons; New York: E. P. Dutton, 1950.

-- Political Writings, Cambridge: New York: Cambridge University Press, 1989.

-- Collected Writings, New York: Library of America, 1995.

-- The Age of Reason, N. Y. Buffalo: Prometheus Books, 1984.

    -- The Complete Religious and Theological Works of Thomas Paine (Illustrated ed.), New York, P.        Eckler, 1892.