KARL REIMUND POPPER (1902-)

marble_b.gif (3267 bytes)

 

1902 yılında Viyana'da doğan ve aynı şehirde tahsilini tamamlayan Popper bir bilim felsefecisidir. Popper doğal bilimlerde ve doğal bilimlerin metodolojisinde mantıksal pozitivizmi savunur. Yeni Zelanda'da geçirdiği bir dönemden sonra 1949 yılında bilimsel metod ve mantık profesörü olduğu Londra Ekonomi Okulu'na gitti. Popper ilk kitabı olan "Bilimsel Bulgu Mantığı" (Logik der Forschung-1935) ile ün kazandı. 1937-1945 yılları arasında felsefe okuttuğu Yeni Zelanda Üniversitesi'nde çalıştığı yıllarda özgürlüğü savunan ve totaliterliğe saldıran yapıtı olan "Açık Toplum ve Düşmanları" (The Open Society and Its Enemies-1943)’ nı yazdı. Çoğunluğu daha önce çeşitli dergilerde yayınlanmış makalelerinden oluşan kitaplarından ilki olan "Tarihsiciliğin Yoksulluğu" (The Poverty of Historicism)’nu 1957 yılında; "Tahminler ve Reddetmeler: Bilimsel Bilginin Büyümesi" (Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge)’ ni 1963 yılında yayınlamıştır. 1972 yılında ise "Nesnel Bilgi: Evrimci Bir Yaklaşım"  (Objective Knowledge: An Evolutionary Approach) adlı denemeler kitabını yayınladı.

Popper bilimin ancak eleştiri yoluyla ilerleyebileceğine inanır. Felsefe zorunlu bir etkinliktir; akademik bir etkinlik ya da uzmanlık değildir ve herkes için önem taşıyan birşeydir. Sistematik bir felsefe anlayışına sahip olan Popper, fizikte de siyasette de belirlenmezcidir (endeterminist).

Başlıca Eserleri:

-- The Open Society and Its Enemies, 5th ed, Princeton N. J: Princeton University Press, 1971.

-- In Search of A Better World, London: New York: Routledge, 1992.

-- The Philosophy of Karl Popper (P.A. Schilpp, ed.), 1st ed, La Salle, Ill, Open court, 1974.