DAVID  RICARDO (1772-1823)

 marble_b.gif (3267 bytes)

 

Hollandalı yahudi bir borsacının oğlu olan Ricardo, 1772 yılında Londra'da doğdu. Genç yaşta babasının işine girdi. 1799 yılında Adam Smith'in Milletlerin Zenginliği adlı eserini okuduktan sonra iktisat bilimine ilgi duymaya başladı. Ricardo hem zengindi, hem de işlerinde, özellikle borsa işlerinde oldukça başarılıydı.

1807'de James Mill ile tanıştı. Arkadaşları arasında Malthus, J. R. McCullock gibi önemli iktisatçılar vardı. Ricardo, bir iktisatçı olarak adını ilk kez 1809 yılında yazdığı "Bullion Üzerine Tartışmalar" adlı makalesi ile duyurdu. Daha sonra bu çalışmasını "The High Price of Bullion" adlı eseri ile geliştirdi (1810). Önemli bir eseri olan "On The Principles of Political Economy and Taxation" 1817 yılında yayınlandı. 1819 yılında Lordlar Kamarası'na girdi. Oy hakkının genişletilmesi ve serbest ticaret lehine tahıl yasasının kaldırılması konusunda parlamenter reforma destek verdi.

Başlıca Eserleri:

-- On The Principles of Political Economy and Taxation, 3rd ed, London: John Murray, 1821.

-- Economics Essays (Gorney, E. C. Kersey, ed), London, G. Bell and sons, ltd, 1923.

-- The Works of David Ricardo, London, J. Murray, 1886.