JEAN JACQUES ROUSSEAU (1712-1778)

 marble_b.gif (3267 bytes)

 

Cenevre’li bir saatçinin oğlu olan Rousseau 1712 yılında doğdu. On altı yaşında Savoy, Italya ve Fransa'yı kapsayan seyahatlerine başladı. Rousseau  Paris'e ilk kez 1741 yılında gitmesine rağmen burada ikamet etme hakkını ancak 1743 yılından sonra elde edebildi. Rousseau'nun edebî yeteneği tanınmış ansiklopedist Diderot ile olan arkadaşlığını sağladı.

1750 yılında Dijon Akademisi için yazdığı "Discourse on The Sciences and The Arts" adlı eserinin ödül kazanması ile Rousseau ilk başarısını elde etti ve tanındı. Rousseau'nun bir sonraki çalışması "Discourse on Inequality" 1755 yılında yayınlandı. Bu çalışmasını 1760 yılında yazdığı romanı "Julie", en önemli politik çalışmalarından biri olan ve Hollanda'da basılan "The Social Contract" ve 1772'de yazdığı "Emilie" adlı romanı izledi. Ancak "Emilie" adlı romanına el konuldu ve bu romanı yakıldı. Rousseau Isviçreye kaçmak zorunda kaldı. 1763 yılında hem "Emilie" hem de "The Social Contract" adlı eserleri yakılınca Cenevre vatandaşlığından çıktı. Rousseau daha sonra edebî tartışmalarına Voltaire ile devam etti. Rousseau'nun politik görüşleri Korsika için 1765 yılında hazırladığı anayasada ve 1772 yılında yazmasına rağmen 1782 yılında yayınlanan "Considerations sur le Gouvernement de Pologne et sur sa Reformation Projetee" adlı eserinde açıklanmaktadır.

 1770 yılında Fransa'da ikamet etme hakkını yeniden elde eden Rousseau 1776 yılında Ingiltere'yi ziyaret etti. Bu tarihten sonra Fransa, çalışmalarına höşgörü gösterdi. Ancak gittikçe artan sağlık problemleri ile sıkıntılı günler geçiren Rousseau 1778 yılında öldü. Rousseau'nun özel yaşamı ile ilgili tüm detayları içeren otobiyografi türündeki "Confession" (Itiraf) adlı eser 1783 yılında yayınlandı.

Başlıca Eserleri:

-- Discourse on The Origin of Inequality (D. A. Cress ile birlikte), Indianapolis: Hackett Pub. Co,       1992.

-- The Social Contract, Harmondworth, Middlesex, England: New York: Penguin Books, 1987.

-- Basic Political Writings ( A. Donald Cress ile birlikte), Indianapolis: Hackett Pub. Co. 1087.

-- Religious Writings of Rousseau (R. Grimsley, ed), London, Clarendon, 1970.