HERBERT  SPENCER (1820-1903)

 marble_b.gif (3267 bytes)

 

Bir okul yöneticisinin oğlu olan Herbert Spencer Derby'de doğdu. Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra 1837'de demiryolu mühendisi oldu. Dindar bir ailenin çoçuğu olmasına rağmen, din konusunda şüpheciydi. Spencer, bireylerin doğal haklarını savunurken, devlet müdahalesini de eleştiriyordu. O bir bakıma anti-Benthamite radikaliydi. Darwin'in evrim teorisinden etkilendi. Spencer, eserlerinde bireycilik ile ekonomik ve sosyal ilerleme anlayışlarına dayalı bir toplum düzenini savunuyordu. 1848 ve 1853 yılları arasında The Economist Dergisi'nin editör yardımcılığını üstlendi.

Spencer'in yazar olarak kariyerinin büyük bir kısmını seri halde yayınlanan eserleri oluşturdu. Başlıca eserleri şunlardır: Psikolojinin Ilkeleri (1855), Ilk Ilkeler (1862), Biyolojinin Ilkeleri (iki cilt, 1864-67), Sosyolojinin Ilkeleri (üç cilt, 1876-96) ve Ahlak Ilkeleri (iki cilt, 1892-1893). Spencer, "Devlete Karşı Insan” adlı eserinde Gladsonian Liberalizmi’ndeki eğilimden farklı olarak bireyciliği savundu ve genişleyen devlet bürokrasisini eleştirdi. Bir filozof olarak, özellikle ABD, Ingiltere ve Rusya'da, 1860'lı ve 1870'li yıllarda etkili oldu.

Başlıca Eserleri:

-- The Data of Ethics, New York: A. L. Burt, 1879.

-- The Man Versus The State, Caldwell, Id: The Caxton Printers, ltd. 1940.

-- The Principles of Ethics, New York, D. Appleton and Company, 1897.

-- The Study of Sociology, (Ann Arbor) University of Michigan Press, 1961.

-- First Principles, New York: D. Appleton and Co. 1896.

-- Political Writings, New York : Cambridge University Press, 1994.