LYSANDER  SPOONER (1808-1887)

 marble_b.gif (3267 bytes)

 

Lysander Spooner ABD'nin Massachusetts Eyaleti’nin Athol Kasabası’nda 1808 yılında doğdu. Hukuk bürosu açmak için üç yıl okuma şartını eleştirdi ve bu uygulamaya karşı çıktı. Yaşamı boyunca insanın doğal haklarını, Laissez-faire ve bireycilik felsefelerini savundu. Bir filozof olarak devletin posta hizmetlerindeki tekeline şiddetle karşı çıkıyordu. Eserlerinde köleliğe ve devletin bizzat kendisine karşı isyankardı. Yaşı ilerledikçe radikal düşünceleri daha da arttı. Ölümünden kısa bir süre önce "Gorever Cleveland'a Bir Mektup" başlığını taşıyan eserini yayınladı ve bu eserinde devlet monopolüne karşı en katı eleştirilerini yöneltti. Eserlerinde, Amerikan Anayasası'nı ve yasal sistemini de eleştirmiştir. Spooner, herşeyin ötesinde, kendisini insanın doğal haklarının korunması amacına yöneltmiş bir radikal ve isyankar bir filozoftu.

Başlıca Eserleri:

-- No Treason: The Constitution of No Authority and A Letter to Thomas F. Bayard, Larkspur,   Col, Pine Tree Press, 1966.

-- The Collected Works of Lysander Spooner (Charles Shively, ed), Weston , Mass, M & S Press,    1971.

-- Let's Abolish Government, New york, Arno Press, 1972.