GEORGE J. STIGLER (1911- )

 marble_b.gif (3267 bytes)

 

G. Stigler,  göçmen bir ailenin tek çoçuğu olarak 1911'de Washington-Renton'da doğan ve Nobel ödülü sahibi olan bir iktisatçıdır. 1931'de Washington Üniversitesi'nden mezun oldu ve 1938 yılında Chicago Üniversitesi'nde doktor ünvanını aldı. 1936 yılında Iowa State Üniversitesi'nde ders verdi ve 1958 yılında Chicago Üniversitesi'ne geçmeden önce Minnesota, Brown ve Colombia Üniversitelerinde görev yaptı.

1946'da lineer programlama hakkındaki ilk yayınını gerçekleştirdi. 1940'lı yıllar boyunca  fiyat teorisi üzerine ampirik incelemelerde bulundu. 1950'lerde işletmelerin etkin büyüklüklerinin tayininde bir metod önerdi ve serbest fiyat sistemleri, dikey entegrasyon ve benzer konular üzerinde incelemeler yaptı. Tek piyasa fiyatlarının yanında fiyatlardaki dağılma durumunu "Enformasyon Ekonomisi" (The Economics of Information-1961) adlı makalesinde inceledi . 1960'larda kamu düzeni üzerinde ayrıntılı incelemelere bulundu. Yakın zamanlarda ise enformasyon iktisadının siyasal davranışlara etkisini incelemeye başladı. Kamusal düzenlemelerin etkileri ve nedenleri, piyasanın işlemesi ve endrüstriyel yapılar üzerinde yeni ufuklar açan ve 1982'de kendisine Nobel Ekonomi Ödülü kazandıran çalışmalara başladı. Fiyat teorisinde bir uzman olmakla birlikte, Stigler, kariyeri boyunca ekonomi tarihine de ilgi duymuştur.