Tocqueville.gif (6887 bytes)           

ALEXIS CLEREL DE TOCQUEVILLE (1805-1859)

 marble_b.gif (3267 bytes)

 

Aristokrat ve katolik olan ve Norman bir aileden gelen Tocqueville 1805 yılında doğdu. Babası X. Charles hükümetinde görevli olan Tocqueville hukuk eğitimi aldı ve Versay mahkeme başkanı olarak atandı.

1831 yılında bir arkadaşı ile birlikte ceza sistemini incelemek üzere gittiği Amerika'da demokratik devlet ve toplumun değişik yönlerini gözlemleme fırsatı elde etti. Fransa'ya döndükten sonra görevinden ayrıldı ve sonraki iki yılını "Democracy in America" adlı eserini yazarak geçirdi. Bu eserinin son bölümünü 1840 yılındaki Ingiltere ziyaretinde yazan Tocqueville bu eseri ile modern siyasi düşünürlerin en önemlileri arasında yerini aldı. 1839-1851 yılları arasında Fransız Meclisi'nde bağımsız milletvekilliği yaptı. Kısa süren II. Cumhuriyet Dönemi'nde Constituent Meclisi üyesi olan Tocqueville, 1849 yılına dek dışişleri bakanı olarak görev yaptı. Ancak Louis Napoleon tarafından bu görevinden alındı.

1851 yılında L. Napoleon'un askeri müdahalesi ile sonuçlanan Fransa'daki olayların patlak vermesi Tocqueville'de büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Tocqueville'in son çalışması 18. yüzyılda Fransa'nın tarihi analizi ile ilgiliydi. Tocqueville "The Ancien Regime and The Revolution" adı altında ilk bölümü yayınlanan bu çalışmayı tamamlayamadan 1859 yılında öldü.

Başlıca Eserleri:

-- Democracy in America, New York: A. Knopf: Distributed by Random House, 1993.

-- The Old Regime and The French Revolution, Mass. Gloucester: Peter Smith, 1978.

-- Recollections, 1st, ed. Garden City, N. Y. Doubleday, 1970.

-- Selected Letters on Politics and Society (R. Boesche, ed.), Berkeley: University of California          Press, 1985.