ANNE ROBERT JACQUES TURGOT, BARON D' AULNE (1727-1781)

 marble_b.gif (3267 bytes)

Kral hizmetinde görev yapan eski bir Norman aileden gelen Turgot 1727 yılında Paris'te doğdu. Papazlık eğitimi almak üzere St. Sulpice din okuluna girdi. Aynı zamanda Sorbonne'da eğitim gördü. 1751 yılında papaz olmaktan vazgeçerek krallık yönetiminde görev aldı ve 1752 yılında Paris Parlamentosu'na danışman olarak atandı.

Arkadaşlarının arasında Dupont de Nemours ve Condorcet de olan ve Fizyokrat fikirlerle ilgilenen Turgot, bir deist olarak höşgörüyü savunmaktaydı. 1755 yılında "Encyclopedie" için çeşitli makaleler yazdı. 1753 ve 1756 yılları arasında ticaret müfettişi olan Gournay'ın teftiş için gerçekleştirdiği seyahatlere katıldı. 1759 yılında Gournay'ın ölümü üzerine Gournay'ın yaşamını ve fizyokratik inançlarını anahatlarıyla anlatan "Eloge" adlı eserini yazdı. 1761 yılında Limoges'te müfettiş oldu ve on üç yıl bu görevi sürdürdü. Turgot'un başarılı çalışması olan "Letters sur la Liberté  du Commerce des Grains" 1770'de yayınlandı. Ağustos 1774 yılında XVI. Louis tarafından maliye genel müfettişi olarak atandı. Bu görevi sayesinde reformları daha da ileriye götürecek bir programı tanıtma teşebbüsüne geçti.

Korumacılığa karşın serbest ticareti savunan Turgot, iktisadî düşünce tarihi açısından merkantilistler ile fizyokratlar arasında yer alır. Kârların faiz oranı ve belli bir risk payından oluştuğunu ve ücretlerin asgari geçimlik düzeyde dengeye geleceğini savunan Turgot’a göre faiz oranını belirleyen reel tasarruflardır.