SİYASAL REJİMLER - TÜRKÇE KAYNAKLAR-

 

Türkiye'de Siyasal Rejim Tartışmaları

 

Türkiye’de Hükümetlere Nasıl İstikrar Ve Etkinlik Kazandırılabilir?
(Başkanlık Sistemi Ve Rasyonelleştirilmiş Parlâmentarizm Üzerine Bir Deneme)
(Kemal Gözler)

 

Temsili Demokrasi ve İBT(Bilişim İletişim Teknolojileri)(Aslı Yürütücü)

 

Webminster Modeli Demokrasi ve Sorunları (Yrd.Doç.Dr. Erol Ulusoy)

 

Katılımcı Demokrasinin Toplumsal Kaynakları(Kemal Köprülü)

 

Türkiye'nin Sistem Sorunu Mu Var? (Yrd.Doç.Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu)

 

Seçim, TBMM ve Hükümet Sistemleri (TÜSİAD)

 

1990’larda Dünyada ve Türkiye’de Siyasal Rejim Tartışmaları (TESEV)