SİYASAL SÜREÇ VE KARAR ALMA

Türkçe Kaynaklar

 

Oyun Teorisi (Adil Oran)

 

Oyun Kuramı (Power Point Dosyası) (Doç.Dr.Remzi Sanver)

 

Kolektif Karar Alma Sürecinde Temel Sorunlar (Araş.Gör. İlter Ünlükaplan)

 

1950 Sonrası Türkiye’de Uygulanan Genel Seçim Sistemlerinin Bireysel Tercihlerin Kolektif Tercihlere Yansıması Açısından İncelenmesi  (Araş.Gör. İlter Ünlükaplan)

 

Kamu İktisadı Bağlamında Medyan Seçmen Teorisi : Pareto Etkinlik Sağlanabilir mi ?, (Metin Saraçoğlu)

 

Türkiye ve Avrupa’da  Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası

 

Seçim Sistemi ve Siyasi Partiler Araştırması (TÜSİAD)

 

Fransa’daki Seçim Modelleri (Yrd. Doç. Dr. Ender Ethem Atay)

Siyasi Partilere ve Adaylara Devlet Desteği, Bağışlar ve Seçim Giderlerinin Sınırlandırılması- Karşılaştırmalı Bir İnceleme ve Türkiye İçin Bir Öneri (Ali Çarkoğlu, Tarhan Erdem, Mehmet Kabasakal ve Ömer Faruk Gençkaya)

 

Devletleşen Partiler – Türkiye’de Siyasi Partilerin Gelir Kaynakları, 1983-1998 (Ömer Faruk Gençkaya)

 

Siyasetin Finansmanında Kaçak Alanlar: Şeffaflık ve Denetim  (Ömer Faruk Gençkaya)