YEREL YÖNETİMLER

 

TÜRKÇE

Prof.Dr.Coşkun Can Aktan'ın Merkezi ve Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması Üzerine Başlıca Makaleleri (Tam Metin)

Türkiye'de Belediye Performans Ölçümüne ve Halkın Belediyelerden Beklentilerine İlişkin Çalışma

Kamu Personel Yönetimi Reformu (Sorunlar - Öneriler)

Türkiye'de Reformlar ve Başarılarının Değerlendirilmesi

Yerel Yönetimler - "Demokratik Standartların Yükseltilmesi Paketi" Tartışma Toplantıları Dizisi – 3

İyi Yönetişim (Good Governance) Bilgi Arşivi

Türkiye'de Belediye Performans Ölçümüne ve Halkın Belediyelerden Beklentilerine İlişkin Çalışma
Türkiye'de Belediyelerin Ekonomik Girişimleri Ve Ortaya Çikardiği Sorunlar
Merkezi Yönetim Ile Yerel Yönetimler Arasinda Görev Bölüsümü
Yerel Yönetimler Dersi
Belediyelerde Dış Borçlanmaya Dayalı Finansman Modeli Kamu yönetimi temel kanun tasarısı nda yerel yönetimler güçleniyor mu üstleniyor mu?
Kent yönetimi modeli olarak BELEDİYE SİSTEMİ
Yerel Hizmet Sunumu ve Belediye İktisadi Teşebbüsleri
İller Bankası ve Yerel Yönetimler
Yönetim, Yerel Yönetim ve İl Özel İdaresi İçin Bir Model Önerisi
Japonya'da Yerel Yönetimler
Birleşik Krallık'ta (İngiltere Ve Galler) Mahalli İdarelerin Görevleri Ve Mali Yapıları
"Türkiye'deki Yerel Yönetimlerin Borçlanma Süreci: 1980-2000"
 

İNGİLİZCE

Local Government and Public Service Reform Initiative

Congress of Local and Regional Authorities of Europe

Local Government Focus

United Nations Center for Human Settlements (Habitat)

Local Government Web Pages: Examples of Good Practices

Decentralization/ Bibliography

The Best Practices and Local Leadership Programme

Intergovernmental Fiscal Relations & Local Financial Management Course/ The World Bank Institute

The International Local Government Home Page


© C.C.Aktan, 2002