Türk İş Hukuku'nda Gecikme Faizi ve Uygulama Sorunları
Genel Çizgileriyle 4447 Sayılı Kanun
Sosyal Sigortalar Uygulamasında İşverenin İşe Giriş Bildirgesi Verme Yükümlülüğü ve İşe Giriş Bildirgesi Verilmemesinin Hukuki Sonuçları Mehmet
Anayasa Mahkemesinin İptal Kararından Sonra Türkiye İş Kurumunun Hukuki Durumu
Türk İş Hukukunda Eski Hükümlü İstihdamı
Özel Hukukta ve Kamu Hukukunda Sözleşmelerin Devri

Tasarım Kavramı Ve Hak Sahibi
Tasarımların Uluslar Arası Başvurusu, Tescili Ve Korunması
Avrupa Topluluğu Hukukunda Tasarımların Korunması
Avrupa Birliği Ve Türk Hukukunda Tescilli Tasarımların Hükümsüzlüğü (İptali) Davası
Hukuksal Yapı Ve İktisadi Başarı : TCMB Örneği
Bütçe Kanunu Ile Vergi Kanunlarında Degisiklik Yapılabilir mi?

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Hukuksal Bir Bakış
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Aday Ülke Olarak Kabulünün Hukuksal Açıdan Değerlendirilmesi
Hukuk Elektronik Yaşam Ve Ticaretin Hizmetinde Veya Siber Uzayda Hukukun Yükselişi
Rekabeti Sınırlayıcı Davranışlarda Uygulanacak Yaptırımlar
Üst Kuruluş İşletmelerinde İşyeri ve İşletme Kavramları Bakımından İş Hukukunda Tüzel Kişilik Perdeliğinin Kaldırılması Teorisinin Görünümü
Çalışma Hayatına İlişkin Anayasa Değişiklikleri
Para: Para Hukuku ve Kaynakları
Adı Ve İçeriği Birbiriyle Tutarsız Bir Kanun: 1567
Ticaret Sirketlerin Isyeri Ihtiyaci Nedeniyle Ortagin Sahibi Oldugu Gayrimenkuldaki Kiracinin Tahliyesi Istenebilir mi? Şeffaflık ve Hesap Verme Sorumluluğu Bağlamında Yolsuzlukla Mücadelede Sayıştayların Rolü (Sayıştay)
Rekabet Hukuku ve Politikası Özel İhtisas Komisyonu Raporu DPT

 

 

© C.C.Aktan, 2005.