Kamu Reformunun Temel İlkeleri
Kamuoyu Gözüyle Kamuda Yolsuzluk

Kamu Denetiminin Yeniden Yapılandırılması
Kamu Yönetiminde Sürekli Gelişme Aracı Olarak Toplam Kalite Yönetimi Ve Uygulama Aşamaları - Kamu Yönetimi Reform Tasarısının Bilgi Teknolojilerinin Olanakları Ve E-Yönetişim Yönünden Değerlendirilmesi Ve Değişiklik Önerileri
Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Ve Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı
Kamu Yönetimi Reformu Ne Getiriyor?
Türkiye'de İdari Reform Hareketlerinin Eleştirel Bir Tahlili
Kamu reformunda dikkate alınması gerekenler
Kamu Yönetimi Reformu Kapsamında "Kamu Yönetimi Temel Kanunu" Tasarısının Değerlendirilmesi Kamu Mali Yönetiminde Sözde Reform
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Taslağındaki Anayasaya Aykırılıklar
Sermaye Lehine Reform
Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Tasarısı Üzerine Değerlendirmeler
Kamu Maliyesinde Saydamlık
Türkiye'de Kamu Harcama Reformu Neler İçermeli?
Effectiveness in Government: The Theory of Intentional Action in a Comparative Perspective
Yönetişim Yaklaşımı ve Kamu Yönetiminde Kalite
Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Uygulaması
Kamu Yönetiminde Rekabet, Rekabetin Kurumsallaştirilmasi Ve Rekabet Mekanizmalari
Saydamlık, Hesap Verme Sorumluluğu ve Denetimin Etkinliği
Kamu Yönetiminde İdari Ve Mali Paylaşım Uygulaması: Amerika Birleşik Devletleri Örneği
Kamu Örgütlerinde Hukuksal Düzenlemelerden Kaynaklanan Sorunlar (İnfaz Kurumları Örneği)
Disiplin Ve Uygulama Açısından Kamu Yönetiminin "Kimlik Krizine" Yeni Bir Bakış
Kamu İdaresinde Yalınlık

Türkiye'de Kamu Yönetiminde Hizmet-İçi Eğitim
Kamu Yönetimine Güven Açısından Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Geçirdiği Süreç Üzerine Bir İrdeleme Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması: Dünya Bankası Orta Vadeli Harcama Sistemi Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması: İsveç Örneği
Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması: Yeni Zelanda Örneği
Kamu Maliyesinde Saydamlık
Kamu Yönetimi Reformu: Genel Eğilimler ve Ülke Deneyimleri
Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ve Denetim
Türkiye'de Kamu Harcamaları ve Personel Yönetiminin Teknik ve Kuramsal Çatısının Modernize Edilmesi Konusundaki Dünya Bankası Çalışması Hakkında Rapor
Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ve Mali Saydamlık Özel İhtisas Komisyonu Raporu Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması Özel İhtisas Komisyonu raporu
Kamu Maliyesinde Saydamlık
Kamu Personel Yönetimi Reformu (Sorunlar - Öneriler)
Türkiye'de Reformlar ve Başarılarının Değerlendirilmesi
Kamu Reformunda Uluslararası Deneyim

Esnek Uzmanlaşma ve Kamu Yönetimi Reformu

Prof.Dr.Coşkun Can Aktan'ın Merkezi ve Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması Üzerine Başlıca Makaleleri (Tam Metin)

Türkiye'de Belediye Performans Ölçümüne ve Halkın Belediyelerden Beklentilerine İlişkin Çalışma

Kamu Personel Yönetimi Reformu (Sorunlar - Öneriler)

Türkiye'de Reformlar ve Başarılarının Değerlendirilmesi

Yerel Yönetimler - "Demokratik Standartların Yükseltilmesi Paketi" Tartışma Toplantıları Dizisi – 3

İyi Yönetişim (Good Governance) Bilgi Arşivi

Türkiye'de Belediye Performans Ölçümüne ve Halkın Belediyelerden Beklentilerine İlişkin Çalışma
Türkiye'de Belediyelerin Ekonomik Girişimleri Ve Ortaya Çikardiği Sorunlar

Merkezi Yönetim Ile Yerel Yönetimler Arasinda Görev Bölüsümü
Yerel Yönetimler Dersi
Belediyelerde Dış Borçlanmaya Dayalı Finansman Modeli Kamu yönetimi temel kanun tasarısı nda yerel yönetimler güçleniyor mu üstleniyor mu?
Kent yönetimi modeli olarak BELEDİYE SİSTEMİ
Yerel Hizmet Sunumu ve Belediye İktisadi Teşebbüsleri
İller Bankası ve Yerel Yönetimler
Yönetim, Yerel Yönetim ve İl Özel İdaresi İçin Bir Model Önerisi
Japonya'da Yerel Yönetimler
Birleşik Krallık'ta (İngiltere Ve Galler) Mahalli İdarelerin Görevleri Ve Mali Yapıları
"Türkiye'deki Yerel Yönetimlerin Borçlanma Süreci: 1980-2000"

 

© C.C.Aktan, 2005.