BİLGİ TOPLUMU

-Türkçe Kaynaklar-

 

Bilgi Toplumuna Geçiş Ve Bilgi Toplumunun Ekonomik Yönü
Bilgi Toplumuna Geçiş Ve Bilgi Toplumunun Ekonomik Yönü
Bilgi Toplumu Sürecinde Kentsel Dönüşüm: İstanbul Örneği
Bilgi Toplumu Parametreleriyle Türkiye'nin Sorgulanışı
Bilgi Toplumunun Taşıdığı Risk Unsurları
Bilgi Çağında Bilgi Toplumu Ve Bilgi Ekonomisi

Sosyal Bir Etkileşim Süreci Olarak Bilgi Yönetimi ve Bilgi Yönetimi Süreci
İnternet Bağımlılığı: Gerçek mi? Kurgu mu?
Bilgi Toplumu Politikalari Uzerine Bir Degerlendirme
Bilgi Toplumu Sürecinde Şehirlerin Evrimi
Bilgi Toplumu Sürecinde Türkiye'nin AB'ye Üye Olabilirliği
Bilgi Toplumu Gündeminde Elektronik Ticaret
Bilgi Toplumu Projelerine Avrupa Birliği Desteği
Bilgi ve Teknolojileri yönetimi
Ticari Olmayan Akademik Amaçlı İnternet Bilgi Kaynakları, Önemi ve Bazı Örnekler
Internet Alan İsimleri Sisteminden Doğan Hukuki Sorunlar Ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (Wıpo) Tahkim Prosedürü Bilgi Teknolojileri Denetimi ve Uluslararası Standartlar
AB Ülkelerinde Bilgi Toplumu Olma Yolunda Ulusal E-Stratejiler
EİT Dolayımında Kapitalist Üretim ilişkilerinin Yeniden Yapılandırılması: Enformasyon Toplumu ve Düşündürdükleri
Bilgi'nin Değişen Anlamı Ve Kavram Tartışmaları
Bilgi Ve Uluslararası Ticaret Teorileri
Bilgi Toplumu Ve Türkiye
İnternetin Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlar İçin Taşidiği Potansiyel Ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfi'nda Bir Uygulama

Bilgi Yönetimi Sürecinde Kullanılan Bilgi Yönetimi Araçları
Bilgi Yönetimi Ve Teknoloji İlişkisi
Elektronik Veri Değişimi (EDI)

Önce Bilgili İnsan - Ekonomik Büyüme ve Refahın Gerçek Kaynakları Olan: Üretken Bilgi (Teknoloji)¨ ve Bilgili İnsan¨Üzerine
Bilgi İşlem'den Bilgi Yönetimine
Dijital Dünya Sorgulanıyor
Bilgi Toplumu İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk
"Bilgi Toplumu"nun Getirdikleri Ve Türkiye
Yerli Bilgi (Indigenous Knowledge)
Enformasyon Toplumu Üzerine Kavramsal Bir Yaklaşım Denemesi

Know-How Denilen Şey
Sanayi Sonrasi Toplum Kuramlari
2000 Yılına Doğru Bilgi Toplumu Üzerine Genel Bir Değerlendirme ve Bilgi Ekonomisinin Özellikleri
Küresel Panoptikon: Yeni Teknolojiler, Gözetim ve Bilimkurgu Romanları Çerçevesinde Toplumsal Endişeler Üzerine Bir Değerlendirme
Bir Risk Toplumu Olarak Bilgi Toplumunun Örgütlenmesi: Merkezi Örgütlenmenin Sınırlılıkları Ve Aşağıdan Yukarıya Örgütlenmenin Açılımları
Risk Toplumu: Bilgi Toplumunun Evriminde Yeni Boyut
Bilgi-İktidar-Toplum Bağlamında Akademik Özgürlük Ve Üniversite Özerkliği  
Geleneksel Organızasyonların Bilgi Toplumunda Dönüşümü : Post-Bürokrasi
Türkiye'nin Sanayileşme Ve Modernleşme Dinamiklerinin Risk Toplumu Tartışmaları Açısından Değerlendirilmesi: Kocaeli Ve Yalova Bölgelerinde Bir Uygulama
Küreselleşme Ve Bilgi Toplumu Bağlamında Şebeke Ve Sanal Organizasyon Yapıları Ve Elektronik Ticaret
Bilgi Yönetimi: Nasıl Bir İnsangücü?
Hayek'in Pratik Bilgi Anlayışı Üzerine Kısa Bir Yorum
Geçmişten Günümüze Bilgi Yönetimi
Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi Ve Raporlanması
Global Ölçekte Değer Yaratan Bilgi Yönetimi Stratejileri
Fikri Ve Sınai Mülkiyet Haklarının Tanımı Ve Tarihsel Gelişimi
Bilgi Toplumuna Geçişte Kentlileşme Ve Kentsel Yoksulluk:İstanbul Örneği
E-Finans: Finansal Görünümün Yeniden Biçimlenmesi
Bilgi Teknolojileri Kullanımı İle Akademik Verimlilik İlişkisi : Erciyes Üniversitesi Örneği
Bilgi Toplumunda Turizm

Bilgi Toplumu Ve Sağlığın Artan Önemi
Dijital Dünya Sorgulanıyor
Gözetim ve İnternet Özel Yaşamın Sonu mu?
Bilgi Toplumu 2010 TUENA Çalışma Toplantısı
AB'nin Avrupa Akdeniz Bilgi Toplumu (EUMEDIS) Programı
Küreselleşme ve Bilgi Toplumu
Bilgi Toplumu Ve Bilgi Toplumunda Yönetici Nitelikleri