BİLGİ ÇAĞI, BİLGİ YÖNETİMİ VE BİLGİ SİSTEMLERİ kitabını tamamına ulaşmak için  tıklayınız.

Bilgi yönetimi, hiper rekabetin sözkonusu olduğu global ekonomide organizasyonların sahip oldukları kaynakları daha etkin bir biçimde kullanma ihtiyacının bir sonucudur. Tek belirli şeyin belirsizlik olduğu bir ekonomik ortamda rekabet gücünü sürdürebilecek tek kaynak bilgidir. Başarılı olan organizasyonlar, sürekli olarak yeni ve özgün bilgiler yaratan, bunları organizasyon boyunca yayan ve hızla yeni ürün ve teknolojilere eklemleyebilen, yani başarılı bilgi yönetimi uygulamalarına sahip olan organizasyonlardır.

Bu nedenle, aktif ve sistematik bir bilgi yönetimi işletmelerin ve diğer organizasyonların etkinliği ve rekabet gücü için son derece önemlidir. Bilgi yönetimi, organizasyonların kültürlerinin bir parçasıdır. Bilgi yönetimi sistemi ise organizasyonların faaliyetlerini stratejik, taktiksel ve operasyonel açılardan etkileyebilen ve böylece insan kaynakları yönetimi, üretim, kontrol, örgütlenme ve diğer faaliyetler üzerinde olumlu etkiler oluşturabilme potansiyeline sahiptir. 

Bilgi yönetimi ve bilgi sistemleri konusunda daha fazla bilgi için yandaki resmi ya da aşağıdaki ikonu  tıklayın.

© 2004, C.C.Aktan

Tüm hakları saklıdır. Bu web sayfasında C.Can Aktan ve İstiklal Y. Vural tarafından hazırlanan ve Çizgi Kitabevi tarafından yayınlanan Bilgi Yönetimi ve Bilgi Sistemleri adlı eserin bir kısmı yer almaktadır. Bu web sayfasındaki bilgilerden yararlanıldığında bilimsel araştırma etik ilkeleri gereğince kaynak gösterilmesi gerekir.  Bu web sayfasındaki metinlerin tamamı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümleri gereğince yazılı izin alınmaksızın hiç bir şekilde kullanılamaz.