Türkçe Kaynaklar

Bilgi Yönetimi

Strateji-Yönetim

1. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi

2. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi

Kurumsal Bilgi Yönetimi

 

Firma Düzeyinde Yenilikçilik (Yenilik) ve Bilgi Yönetimi

 

Bilgi Yönetimi Sürecinde Kullanılan Bilgi Yönetimi Araçları

 

Bilgi Yönetimi ve Teknoloji İlişkisi

Bilgi Yönetimi (Dr. Tunç Evcimen)

Etkin Bilgi Yönetimi Kriterleri (Ercan Öztemel, Seher Arslankaya)

Bilgi Yönetimi, Strateji ve CRM (Timur Akarsu)

Entellektüel Sermaye Yönetimi (Yrd. Doç. Dr. Gülçin Büyüközkan)

Yönetici Gözüyle Hastane Bilgi Yönetimi, Önemi ve Hastanedeki Süreçler

(Prof. Dr. Mustafa Özmen)

Bilgi Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi: Literatür Değerlendirmesi ve Gebze'deki Üretim İşletmelerinin İnsan Kaynakları Departmanlarında Bir Uygulama Çalışması (Arş.Gör.Veli Denizhan Kalkan, Yrd.Doç.Dr.Ali Ekber Akgün, Yrd.Doç.Dr.Halit Keskin)

 

 

   

© 2004, C.C.Aktan