DEĞİŞİM RADİKAL Mİ OLMALI?

Değişim radikal mi olmalı, yoksa yavaş yavaş ve ılımlı bir şekilde mi uygulanmalıdır? Aşağıda iki ünlü filozofun bu soruya verdiği cevapları bulacaksınız.   Montaigne, radikal değişimin tehlikelerine işaret ederken, ünlü Çinli savaşçı ve stratejist Sun Tzu radikal değişimin önemine değinmektedir. Peki hangi yaklaşımı benimsemeliyiz? Radiakal değişimi mi, yoksal ılımlı ve tedrici değişimi mi? 

Değişimin ne hızda uygulanacağı toplumsal irade ve bilinçlenme ile yakından ilintilidir. Değişimin başarısı için, reform ve barışa dayalı demokratik devrim isteklerinin kendiliğinden oluşması ve halk tarafından kabulü önem taşımaktadır. Siyasal ve toplumsal kültürü dikkate almaksızın tepeden inme reform ve değişim planları yapılamaz ve yapılmamalıdır.

 

" Dünyanın birden düzeleceği yoktur; ama insan kendini sıkan şey karşısında o kadar sabırsızdır ki, her ne pahasına olursa olsun ondan kurtulmak ister. Binlerce örnek de gösteriyor ki dünya böyle çabuk iyileşme aramaktan hep zarar görür."

Michel De Montagne

"Başarılı bir hareket başına vurulduğunda kuyruğu ile, kuyruğuna vurulduğunda başı ile, orta kısmına vurulduğunda hem başı, hem kuyruğu ile hareket eden hızlı bir yılan gibi olmalıdır."

Sun Tzu