SEKİZ KEHANET YASASI

 

 

 

 

 

1.     Sürpriz Tahmin Yasası: En muhtemel sonuç kimsenin beklemediği sonuçtur.

2.     Boşa Çıkan Beklenti Yasası: En belirgin yorum mutlaka yanlış olacaktır.

3.     Önyargılı Müdahale Yasası: Önyargı ve kehanet uyumlu değillerdir.

4.     Kendini Tatmin Yasası: Kehanetlerde kendini tatmin eğilimi vardır.

5.     Giderek Azalan Doğruluk Yasası: Bir kehanetin doğruluğu onun gerçekleşme zamanının karesiyle birlikte azalır.

6.     Bölünmüş Fonksiyonlar Yasası: Kehanet ve yorum birbirleriyle bağdaşmayan faaliyetlerdir.

7.     Kehanetin Kısa Gösterme Yasası: Kehanet geleceği kısaltır.

8.     Varolmayan İhtimal Yasası: Bir şey olabilirse, olacaktır; olamazsa, olabilir.

Kaynak: (Lemesurier, 1995: 33)