EPİLOG

 
bullet

Özgür toplumun hedefi, siyasal ve ekonomik özgürlüklerin mevcut olduğu, demokrasi ve piyasa ekonomisi ilkelerine dayalı Liberal Demokrasi’yi gerçekleştirmektir.

bullet

Özgür toplumun hedefi, Anayasal Hukuk Devleti’ni gerçek anlamda tesis etmektir.

bullet

Özgür toplumun hedefi, değişen dünyada devletin yeni rolü ve görevlerini tanımak ve bu çerçevede devleti yeniden yapılandırmaktır.

bullet

Özgür toplumun hedefi, “mümkün olduğu kadar piyasa, gerektiği kadar devlet” ilkesinden hareketle piyasa ekonomisine etkin işlerlik kazandırmak; kamu ekonomisi ve kamu  yönetimini sınırlandırmaktır.

bullet

Özgür toplumun hedefi, her alanda ahlakı tesis kılmak ve toplam ahlak devrimini gerçekleştirmektir.

bullet

Özgür toplumun hedefi, her alanda kaliteyi tesis etmek ve  toplam kalite devrimini gerçekleştirmektir.

bullet

Özgür toplumun hedefi, bilgi çağını yakalamak; bilim ve teknolojide yeni atılımları gerçekleştirmektir.

bullet

Özgür toplumun hedefi, eğitim ve sağlığa daha fazla önem vererek insani gelişmeyi sağlamaktır.

bullet

Özgür toplumun hedefi, gelir dağılımındaki adaletsizlikleri azaltmak, yoksulluk sorunu ile etkin bir şekilde mücadele etmektir.

bullet

Özgür toplumun hedefi, tüm dünyada barışı tesis etmektir.

bullet

Özgür toplumun hedefi, her alanda hoşgörü kültürünü oluşturmak ve kurumsallaştırmaktır.

bullet

Özgür toplumun hedefi, insanların inançlarına ve değerlerine saygı göstermek, dinsel fanatizm ve fundamentalizmden uzaklaşmaktır.

bullet

Özgür toplumun hedefi, sürdürülebilir yaşam ve sürdürülebilir kalkınma için doğayı ve çevreyi etkin şekilde korumaktır.

 

 

© 2002, C.C.Aktan