KALİTE

 

 
bullet

21. yüzyıl için temel global değerlerden birisi kalitedir.

bullet

Kaliteden sözedince bundan  sadece mal ve hizmet kalitesini değil, bununla birlikte insan kalitesini, sistem kalitesini, donanım kalitesini, iş kalitesini, süreç kalitesini vs. anlamak gerekir.

bullet

Bir organizasyonda kaliteye tüm bu  unsurların yanısıra, liderlik kalitesi ve yönetim kalitesi ile ulaşılabilir.

bullet

Gloaballeşme, yeni oluşan pazarlar, bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler ve malzeme teknolojilerindeki yenilikler günümüzde rekabetin önemini arttırmıştır. Rekabet gücünü belirleyen en etkin araçlardan birisi ise “kalite”dir.

bullet

Kaliteye her alanda ulaşılması için, çağdaş bir yönetim anlayışı olan Toplam Kalite Yönetimi’nin uygulanması gerekir.

bullet

Toplam Kalite, müşterilere daha kaliteli mal ve hizmet sunulmasını ve organizasyonel performansın sürekli olarak geliştirilmesini hedefleyen bir yönetim felsefesidir.

bullet

Toplam kalite yönetimi;  stratejik yönetim, sinerjik yönetim, insan kaynaklarının yönetimi, performans yönetimi, süreç yönetimibenchmarking, sürekli gelişme (Kaizen) ve saire boyutları içeren oldukça geniş kapsamlı bir yönetim anlayışının genel adıdır.

bullet

Toplam kalite yönetimi, tüm bu boyutlarıyla ele alındığında ve  uygulandığında organizasyonların performansında çarpıcı iyileşmeler elde edilebilmesi mümkündür.

 

 

© 2002, C.C.Aktan