Global Yoksulluk Sorunu
Global Ekonomik Krizler Sorunu
Global İstihdam ve Çevre Sorunları
Global Çevre Sorunları
Çok Uluslu Şirketlerin Hegemenyosı
Global Yolsuzluk Sorunu
Global Suçlar Sorunu
Global Terör Sorunu
Global Sorunlara Çözümler
Global Sorunlar & Çözüm Önerileri: Web Kaynaklar
   
 
 

Tüm hakları saklıdır. Bu web sayfası C.Can Aktan ve İstiklal Y. Vural tarafından yazılan Globalleşme : Fırsat mı, Tehdit mi? başlığını taşıyan kitaptan yararlanılarak hazırlanmıştır. Bu web sayfasındaki bilgilerin ya da eser içerisinde yer alan herhangi bir yazının  tam metninin kullanımı izne tabiidir. Bu web sayfasında  ve belirtilen eserdeki metinler Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümleri gereğince yazılı izin alınmaksızın hiç bir şekilde kullanılamaz.

© C.C.Aktan, 2004.

© Resim: Osman Turhan.  (Osman Turhan'a yayın izni için teşekkürlerimizi sunuyoruz.)