GLOBAL SORUNLAR & ÇÖZÜM ÖNERİLERİ


WEB KAYNAKLAR


İNGİLİZCE KAYNAKLAR

 

Global Problems and the Culture of Capitalism

 

Global Problems, Local Solutions

 

Global Problems and Issues

 

Global Problems Research

 

Global Problems

 

Nautilus Institute -global problem solving

 

Global Energy Network Institute-Global Issues

 

Center of Excellence for Sustainable Development

 

Millennium Institute

 

The World Watch Institute (WWI)

 

Globalization,Equity and Democratic Governance

 

Transnational Institute

 

Economic Policy Institute

 

International Centre For Trade and Sustainable Development

 

Global Policy Forum

 

Literature on the Global Economy

 

Global Change

 

TÜRKÇE KAYNAKLAR

 

YOKSULLUK

 

2002 Yoksulluk Çalışması (DİE)

 

Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi

Türkiye Ulusal Raporu (Taslak)-Yoksulluk

 

Yoksulluk ve Çocuklar Üzerine Etkileri (Türk Tabipleri Birliği)

Küreselleşen Dünya’da Süregelen Yoksulluk Kültürü Ve Sokak Çocukları Olgusuna Türkiye’den Bir Bakış (Yrd. Doç. Dr. F. Yücel Beyaztaş- Aziz Şeker)

Türkiye’de Borçlanma – Yoksulluk Dinamikleri : 1990-2002

[Kamusal Yoksulluk Endeksi denemesi] (Sezai Temelli)

 

Yoksulluk- Bölgesel Gelişme ve Kırsal Yoksulluk(Prof. Dr. Halis Akder; Rıfat Dağ; Prof. Dr. Korel Göymen ;Prof. Dr. Peter Treuner)

 

Türkiye'de Bireysel Gelir Dağılımı ve Yoksulluk - Avrupa Birliği İle Karşılaştırma (TÜSİAD)

Türkiye’deki Bölgesel Eşitsizlikler Ve Kırsal Yoksulluk (A.Halis Akder)

 

YOKSULLUK OLGUSU Ve DÜNYA BANKASI (Ayşe Meral Uzun)

 

Gelir Dağılımının İyileştirilmesi ve Yoksullukla Mücadele Özel İhtisas Komisyonu Raporu

 

Türkiye'de Yoksulluğun Ölçülmesi Ve Sosyo-Ekonomik Yapılarla Ölçülmesi (Ercan DANSUK)

 

 

YOLSUZLUK

 

Yerel ve merkezi yönetimlerde yolsuzluk algılaması (TESEV)

 

İş Dünyası Gözünden Türkiye'de Yolsuzluğun Nedenleri ve Önlenmesine İlişkin Öneriler (TESEV)

 

Hanehalkı Gözünden Türkiye'de Yolsuzluğun Nedenleri ve Önlenmesine İlişkin Öneriler (TESEV)

 

Sıyasal Yozlaşmadan Ekonomık Yozlaşmaya (Demokrasi Açısından Analitik Bir yaklaşım) (I)(Yrd. Doç. Dr. Şevki ÖZBİLEN

 

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri ,  Zararları Ve Çözüm Önerileri (Kemal Özsemerci)

 

Dünya Çapında Yolsuzluk-Nedenleri, Sonuçları, Boyutları, Çözüm Yolları, Vıto Tanzı  (Çev. Gamze Kösekahya)

 

Yolsuzluk ve Sahteciliğin Önlenmesi ve Ortaya Çıkarılması- III. ECOSAI Semineri Türkiye Cumhuriyeti Sayıştayı Ulusal Tebliği

 

Yolsuzluk Ve Bu Alanda Mücadele Eden Uluslararası Örgütler Ve Birimler

(M. Hakan Özbaran)

 

 

Geçiş Ülkelerinde Yolsuzluk Ve Kayıtdışı Ekonomi: Kırgızistan Bavul Ticareti Örneği    (Yrd. Doç. Dr. Harun Bal)

 

ÇEVRE

 

Uluslararası Ticaret Ve Çevre

 

Çevre Ekonomisine Teorik Bir Yaklaşım: Sürdürülebilirlik Kavramının Üretim Fonksiyonuna Dahil Edilebilirliği (Araş. Gör. Can Tansel Tuğcu)

 

Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Çevre Korumanın ve Ekonomik Kalkınmanın Karşıtlığı ve Birlikteliği - Fatih Yücel

 

 

KARA PARA AKLAMA

 

  Paranın Karası, Karaparanın Makro Ekonomik Etkileri - İnönü Akgün ALP

 

Karaparanın Aklanması Suçu Ve Hukukumuzda Düzenlenmesi H.Galip Küçüközyiğit