E-TİCARET - Türkçe Kaynaklar-


 

 

Elektronik Ticaret ve İnternet
E-Ticarette Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Küresel Pazar Ve Elektronik Ticaret

Dijital Markalar Yaratmak  Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesinin Uluslararası Boyutu
Elektronik Ticaret Ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Olası Etkileri
Türkiye'de e-Kobi Gerçeği
Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Turizm Sektörüne Etkisi Ve Kullanım Alanları  
Girişimcilik ve Küçük İşletmeler Açısından Elektronik Ticaret Kavramlar, Örnekler,Öneriler
Elektronik Ticaret Ve Kobiler İçin Yeni Fırsatlar
Uluslararası Hizmet Ticaretinin Gelişmesinde İnternet İle Elektronik Ticaretin Rolü Ve Türkiye  
Küçük Ve Orta Boy İşletmelerin E-Ticarete Adaptasyonu Ve Devletin Rolü
Global Elektronik Ticaret Aktivitesi Üzerine Yapısal Etkiler
Elektronik Ticaretin Yeni Aracıları
Elektronik Ticaretin Omurgası İnternet Hukukunda Hangi Aşamadayız?
E-Ticaret
E-Pazaryerleri
Elektronik Ticaretin Gelişmekte Olan Ülkelere Etkileri Ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme
Yeni Ekonomi ve Elektronik Ticaret
E-Ticaret ve Kobilerin Geleceği
Pazarlama Stratejilerinde Internet

On-line Tüketici Davranışı
İnternet Ve Ticaret
Tüketicilerın Internete Karsı Tutumlarına Göre Kümeler Halinde Incelenmesı 
Yeni Ekonomi Ve E-Ticaretin İstihdam, Çalışanlar Ve İnsan Kaynakları Üzerindeki Etkileri

Impact of E-Commerce On Retailing
E-Girişim
Elektronik Ticaret ve Ticaret Noktaları
Türkiye İçin Elektronik Ticarete Geçiş Durum Değerlendirmesi ve Pilot Uygulama Projesi Sonuç Raporları
Rekabetin Değişen Yüzü:Elektronik Ticaret
Elektronik ticaretin gelişmekte olan ülkelere etkileri ve Türkiye üzerine bir değerlendirme

Elektronik Ticaret, Elektronik İmza Ve Hukuk
İspat Sistemimizin Mevcut Durumu ve Elektronik İmzanın Bu Sistemdeki Yeri
e-Ticaret
E-Ticarete ilişkin çeşitli sorunlar
E-Ticaret ve KDV
E-Ticaretin Vergilendirilmesi
E-Ticarette Güvenlik
Elektronik Ticaret Böyle Vergilendirilir
Uluslararasi E-ticaret
İnternet, elektronik ticaret ve fikri haklar
Elektronik ticaretin ekonomik ve sosyal etkileri
Yeni iş dünyasının 10 temel kuralı
Ekonomide başarı için bilmeniz ve sormanız gerekenler
E-ticarette karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
KOBİ'ler ve Elektronik Ticaret
Ülkelerin Elektronik Ticarete Hazırlık Değerlendirmesi (Türkiye İçin Bir Değerlendirme)
Elektronik Ticaret: Gelişme Yolundaki Ülkeler İçin İmkanlar ve Politikalar
Elektronik Ticaret